Metla är en del av Naturresursinstitutet från 1.1.2015. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 

Rekreation i naturen - föredrag

Sajtkarta | Sökning

Föredrag och posters

 

Riksomfattande friluftsseminarium 1.12.2011 | Deltagande i friluftslivsintressen och intresseprofiler | Ekonomiska studier av rekreationsidkande | Användningen av rekreationsområden - statens områden | Friluftsliv, hälsa och välbefinnande | Förändringar i rekreationsidkande - Prognoser om friluftsliv | Material- och metodöversikter | Uppföljningen av rekreationsidkande | Tätortsskogarnas och grönområdenas rekreationsidkande | Översikt över Friluftslivs- och naturturism -undersökningen 2005 | Övrigt

Riksomfattande friluftsseminarium 1.12.2011

Ytterligare seminariepresentationer finns på Suomen Latus nätsidor

Deltagande i friluftslivsintressen och intresseprofiler

Ekonomiska studier av rekreationsidkande

Användningen av rekreationsområden - statens områden

Friluftsliv, hälsa och välbefinnande

Förändringar i rekreationsidkande - Prognoser om friluftsliv

Material- och metodöversikter

Uppföljningen av rekreationsidkande

Tätortsskogarnas och grönområdenas rekreationsidkande

Översikt över Friluftslivs- och naturturism -undersökningen 2005

Övrigt

 

Uppdaterad: 22.10.2012 /JVoi  | Bilder: Erkki Oksanen, Metla, om inte annat nämns  |  Copyright Metla  |  Feedback