Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot

Luonnon virkistyskäyttö - Ulkoilututkimus

Sivukartta | Haku

Luonnon virkistyskäytön valtakunnallinen inventointi -tutkimus,
2008-2011 (LVVI 2)


Tavoitteet | Tutkimusaiheet | Yhteistyötahot | Tulokset

Tutkimuksen tarve ja tavoitteet

Luonnon virkistyskäytön inventointi -tutkimuksella kerätään tietoa suomalaisten luonnossa virkistäytymisen määrästä ja laadusta eli ulkoilun kysynnästä. Väestötasolla tutkitaan, mitä ja miten paljon suomalaiset harrastavat ulkoilua ja muuta virkistäytymistä luontoympäristössä. Lisäksi tutkitaan luonnossa virkistäytymisen hyötyjä ja vaikutuksia sekä toisaalta ympäristön muutosten vaikutuksia virkistyskäytön ja luontomatkailun kysyntään.

Ensimmäinen valtakunnallinen luonnon virkistyskäytön valtakunnallinen inventointi (LVVI 1) toteutettiin vuosina 1998-2000. Luonnon virkistyskäytön kysyntää seurataan toteuttamalla vastaavanlainen tiedonkeruu Ulkoilututkimus 2009-2010. Seurantatutkimuksen avulla selvitetään luonnossa virkistyskäytössä tapahtuvia muutoksia.

Ulkoilututkimuksen 2008-2011 tutkimusaiheet ovat:

 • Virkistyskäytön kysyntä
  Väestökyselyn avulla selvitetään kuinka moni suomalainen osallistuu erilaisiin ulkoiluharrastuksiin, ulkoilukertojen määrää ja laatua, virkistyskäytön alueellisesta ja ajallisesta jakautumista sekä laaditaan ennusteita tulevalle kysynnälle.
 • Rannikko- ja saaristoalueiden virkistyskäyttö
  Rannikkoalueen virkistyskäytön kysyntää selvitettiin rannikon kasvualueilla ja tiiviin loma-asutuksen alueilla.
 • Hyvinvointi- ja terveyshyödyt
  Luontoympäristön merkitystä ihmisen fyysiselle ja psyykkiselle hyvinvoinnille tutkitaan kysymällä mm. miten paljon suomalaiset ulkoilevat ja liikkuvat erilaisissa ympäristöissä ja minkälaisia hyvinvointikokemuksia eri ympäristöt tarjoavat.
 • Ympäristönmuutosten vaikutus ulkoiluun
  Ympäristönmuutosten, kuten ilmastonmuutoksen tai vesistöjen rehevöitymisen vaikutuksia ulkoilukäyttäytymiseen, tutkitaan kysymällä esimerkiksi, miten maastohiihtäjät arvioivat mahdollisuuksiaan sopeutua ilmastonmuutokseen tai veneilijät, kalastajat ja uijat vesistöjen veden laadun muutoksiin.
 • Yksityismetsien virkistyskäyttö
  Virkistyskäytön kysyntää ja kohdistumista yksityismetsiin ja muille yksityisten omistamille alueille selvitetään kysymällä mitä mökkeilijät harrastavat vapaa-asuntojen lähialueilla, miten usein sekä mitä kokemuksia heillä on virkistyskäytön ja metsätalouden yhteensovittamisesta.

Tutkimuksen tiedonkeruu

Kyselytutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa. Aineistoa kerättiin vuosina 2009-2010 kolme kertaa vuodessa talvella, keväällä ja syksyllä. Pitkä aineistonkeruu tasaa vuodenaikojen ja vuosien välistä vaihtelua ja parantaa aineiston laatua. Kysely toteutettiin pääosin web-kyselynä, jota täydennettiin postikyselyllä.

Yhteistyötahot ja rahoitus

Väestöön kohdistuva kysely tehdään Metsäntutkimuslaitoksen ja Tilastokeskuksen yhteistyönä. Tutkimuksen yhteistyökumppaneina toimivat Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Suomen ympäristökeskus, Tampereen yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä UKK-instituutti.

Tutkimuksen rahoituksesta vastaavat ympäristöministeriö, opetusministeriö, maa- ja metsätalousministeriö ja Suomen akatemia sekä tutkimuslaitokset ja yliopistot.

Tulokset

Uudet ulkoilutilastot 2010 valmistuvat syksyllä 2011 ja ne julkistettiin 1.12.2011.

LVVI 2-kysyntätutkimuksen tuloksia esitellään tämän sivuston Tietoa ulkoilusta -osassa. Julkaisuja -osion kautta on mahdollisuus selata aiheeseen liittyviä tutkimusartikkeleita, muita julkaisuja sekä aiheesta pidettyjä esitelmiä.

  Päivitetty: 18.10.2012 /KBym | Copyright Metla | Palaute