Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot

Luonnon virkistyskäyttö - Ulkoilututkimus

Sivukartta | Haku

Luonnon virkistyskäytön valtakunnallinen inventointi -tutkimus,
1997-2007 (LVVI 1)


Tavoitteet | Tutkimusaiheet | Yhteistyötahot | Tulokset

Tutkimuksen tarve ja tavoitteet

Luonnon virkistyskäytön inventointi -tutkimuksella on kerätty tietoa suomalaisten luonnossa virkistäytymisen määrästä ja laadusta eli kysynnästä sekä virkistysmahdollisuuksien tarjonnasta. Väestötasolla on tutkittu, mitä ja miten paljon suomalaiset harrastavat ulkoilua ja muuta virkistäytymistä luontoympäristössä. Lisäksi on tutkittu luonnossa virkistäytymisen hyötyjä sekä luontomatkailun kysyntää. Virkistysalueiden ja -palvelujen sekä ulkoilureittien inventointi on tuottanut tietoa virkistysmahdollisuuksien tarjonnasta.

Tutkimusaiheet

Luonnon virkistyskäytön inventoinnissa on useita osatutkimuksia:

  1. Kysyntätutkimukset: Valtakunnallisella väestökyselyllä on kerätty tietoja väestön osallistumisesta ulkoiluharrastuksiin ja muihin virkistyskäyttömuotoihin, virkistyskäytön määrästä ja laadusta, alueellisesta ja ajallisesta jakautumisesta, hyvinvointi- ja terveysvaikutuksista sekä taloudesta.

  2. Kävijätutkimusten tekemistä varten tuotetaan standardisoituja malleja ja Kävijätutkimuskäsikirja.

  3. Tarjontatutkimus. Virkistysmahdollisuuksien tarjontatutkimus on kerännyt tietoa virkistystarjonnan tietojärjestelmään, joka sisältää virkistysalueet, ulkoilureitit ja muut virkistyspalvelut.

Päätutkimus on toteutettu vuosina 1998-2000. Vuonna 1997 tehtiin esitutkimus.
Jatkotutkimuksia on tehty 2001-2007.

Tutkimukseen osallistuneet tahot

Väestöön kohdistuva kysely tehtiin Metsäntutkimuslaitoksen, Helsingin yliopiston ja Tilastokeskuksen yhteistyönä. Väestökyselyyn osallistuivat myös Joensuun yliopisto, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos ja UKK-instituutti. Virkistysmahdollisuuksien tarjontatutkimuksesta vastasivat pääosin Suomen ympäristökeskus ja Jyväskylän yliopisto. Kävijätutkimusten kehittämisestä ovat vastanneet pääosin Metsähallitus ja Metsäntutkimuslaitos. Tutkimuksen rahoituksesta ovat vastanneet etupäässä ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, opetusministeriö, kauppa- ja teollisuusministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö sekä tutkimusta tekevät tutkimuslaitokset ja yliopistot.

Tulosten julkaiseminen

LVVI-kysyntätutkimuksen ensimmäisiä tuloksia esitellään tämän sivuston Tietoa ulkoilusta -osassa.
LVVI-tarjontatutkimuksen tuloksia löytyy Suomen ympäristökeskuksesta ja Jyväskylän yliopiston Suomalaisen liikunnan tietopankin sivuilta.

LVVI-kysyntätutkimuksen jatkuminen 2001-2007

LVVI-kysyntätutkimuksen aineistojen pohjalta on jatkunut erilaisten raporttien julkaiseminen vuosina 2001-2007. Vuonna 2002 julkaistiin ulkoilutilastoja maakunnittain. Raportteja ja artikkeleita on tuotettu mm. ulkoilun harrastamisesta ja ulkoilijatyypeistä, lähiulkoilusta, ulkoilun esteistä, valtion alueiden käytöstä, luontomatkailusta ja työmatkaulkoilusta.

Julkaisut

Seurantatutkimus 2008-2011

LVVI-tutkimuksen yhtenä perusajatuksena on ollut kehittää toimintamalleja luonnon virkistyskäytön jatkuvan seurannan toteuttamiselle tulevina vuosina. Seurantatutkimuksen avulla on mahdollista nähdä luonnossa virkistyskäytössä tapahtuvia muutoksia ja laatia ennusteita tulevalle kehitykselle. Seurantatutkimuksen totetumiseksi nykyisen LVVI-tutkimuksen uusiminen keskeisiltä osiltaan tulee tarpeelliseksi vuosina 2008-2011.

  Päivitetty: 04.03.2011 /KBym | Copyright Metla | Palaute