Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metinfo » Metsien terveys » Metsätuho-opas » Okakaarnakuoriainen

MetINFO - Metsien terveys

Sivukartta | Haku

Tietoa metsien terveydestä ja tuhonaiheuttajista

OKAKAARNAKUORIAINEN (Ips acuminatus)

Oireet

  • Tavataan männyllä Itä- ja Pohjois-Suomessa.
  • Ohuen kaarnan alla tähtimäiset syömäkuviot (5-10 kpl).
  • Käytävien pituus jopa 20 cm.

Tuhonaiheuttaja

  • Peitinsiiviltään kellanruskea kuoriainen.
  • Peräkuopan reunoilla kolme paria hampaita.
  • Peräkuopan alareuna äyskärimäisesti venynyt.

YleiskuvausLisääntyminen | Tuhojen esiintyminen Tuntomerkit Torjunta Tekijät ja lähteet ]

Yleiskuvaus tuhonaiheuttajasta

 

Nimet

T: Ips acuminatus Gyll.

S: Okakaarnakuoriainen

Sv: Skarptandad barkborre

E: Ips acuminatus

Kuvaus

Okakaarnakuoriainen on 2,2-3,9 mm pitkä kaarnakuoriainen. Sen peitinsiivet ovat suhteellisen vaaleat kellanruskeat. Lajin etuselkä on mustanruskea. Peräkuopan reunoilla on kummallakin puolella kolme hammasta, joista alin hammas on suuri ja kaksikärkinen. Kuoriaista esiintyy pääasiassa männyssä ohuen kaarnan alla, jonne se tekee tähtimäiset syömäkuvionsa. Okakaarnakuoriaista esiintyy vain Itä- ja Pohjois-Suomessa Vaasa-Jyväskylä-Punkaharju -linjan pohjoispuolella. Kuoriainen ei aiheuta niinkään vahinkoja tappamalla pystypuita, vaan suurimmat taloudelliset vahingot se aiheuttaa istuttamalla sinistäjäsientä puutavaraan. Laji on sekundaarinen tuhonaiheuttaja, eli se iskeytyy pääasiassa heikentyneisiin pystypuihin, hakkuujätteisiin sekä tuulenkaatoihin.

Lisääntymisbiologia

 

Parveilu ja muninta

Okakaarnakuoriaiset parveilevat touko - kesäsäkuussa ilman lämpötilan saavutettua +18 C astetta. Iskeytyessään puihin okakaarnakuoriaiset tuovat mukanaan sinistäjäsienen. Kuoriaisnaaraat munivat emokäytävien reunoille. Tunnusomaista emokäytäville on, ettei emot poista purua niistä, kuten useimmat muut kaarnakuoriaiset.

Muna-, toukka- ja kotelovaihe

Munista kuoriutuvat toukat käyttävät ravinnokseen emon istuttamaa sinistäjäsientä. Toukat kaivertavat lyhyet käytävät, jotka päätyvät lopulta pintapuun sisään. Toukat koteloituvat käytäviinsä.

Aikuisvaihe ja talvilepo

Aikuiset kuoriutuvat heinäkuun lopulla ja aloittavat ravintosyöntinsä kuoren alla. Okakaarnakuoriaiset talvehtivat aikuisina tekemissään käytävissä.

Tuhojen esiintyminen

 

Tuhokohteet

Lajia tavataan männyllä ohuen kuoren alla. Se iskeytyy hakkuutähteiden oksiin ja latvuksiin, tuulenkaatoihin sekä heikentyneisiin pystypuihin. Joskus lajin on havaittu iskeytyneen myös terveisiin puihin.

Tuhon eteneminen

Okakaarnakuoriaisten määrä saatta kääntyä nousuun männikössä esim. hakkuun tai myrskytuhojen jälkeen. Runsaana esiintyvästä lisääntymismateriaalista käsin okakaarnakuoriaiset voivat siirtyä heikentyneisiin, joskus jopa terveisiin, pystypuihin. Okakaarnakuoriaiset alkavat kuivattaa pystypuita latvasta alkaen. Näissä puissa elää useimmiten okakaarnakuoriaisen lisäksi useita muitakin kaarnakuoriaislajeja.

Vaikutus puuhun

Heikentyneiden pystypuiden latvaosiin iskeytyessään okakaarnakuoriaiset estävät käytävillään puun nestevirtauksia. Puu alkaa kuivua latvasta alkaen. Merkittävämpää vahinkoa kuoriaiset aiheuttavat istuttaessaan puihin ja puutavaraan sinistäjäsientä, joka voi kasvaa puussa aina sydän- ja mantopuun rajaan saakka.

Tuntomerkit kuvina

 

Tuhonaiheuttaja

Aikuinen
 Okakaarnakuoriaisen peitinsiivet ovat vaalean punaruskeat. Sen etuselkä on mustanruskea.

Tuhot

Käytävät kuoren alla
Ohuen kaarnan alla tähtimäiset syömäkuviot.

Samankaltaiset tuhot

Pikakirjoittaja Ytimennävertäjät Nyhäkaarnakuoriainen Nelihammaskirjaaja

Torjunnan tarve ja mahdollisuudet

 

Vahingot metsätaloudessa

Okakaarnakuoriaiset tappavat vain poikkeustapauksissa pystypuita. Kuoriaisten levittämät sinistäjäsienet sensijaan aiheuttavat taloudellisia menetyksiä sahatavaran ja massan laatutappioiden muodossa.

Tuhoriskin arviointi

Kaarnakuoriaisten parveiluaikaan metsässä oleva mäntypuutavara sekä tuulenkaadot lisäävät tuhoriskiä. Myös nippulauttojen yläosien puut ovat alttiita okakaarnakuoriaisten iskeytymiselle.

Torjuntamenetelmät

Suojaamaton kuorellinen mäntypuutavara tulee kuljettaa pois metsästä ennen okakaarnakuoriaisten parveiluaikaa. Viimeistään tulee noudattaa niitä määräyksiä, mitä metsätuholaissa on annettu puutavaran ja tuulenkaatojen poiskuljettamisesta metsästä.

Tekijät ja lähteet


  Teksti:   Kuvat:   Lähteet:
  Kankaanhuhta, V.
Väkevä, J.
  FFRI, Vienna.
Heliövaara, K.
  Heliövaara, K. & Mannerkoski, I. (1987)
Heliövaara, K., ym. (1998)
Jukka, L. (1988)
Nuorteva, M. (1982)
Saalas, U. (1949)

Tietojen päivitys
6.8.2003, A. Pouttu

Päivitetty: 31.07.2014 /eh | Copyright Metla | Palaute