Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metinfo » Metsien terveys » Metsätuho-opas » Torjunta-aineet

MetINFO - Metsien terveys

Sivukartta | Haku

Tietoa metsien terveydestä ja tuhonaiheuttajista

RIKKAKASVIEN TORJUNTA-AINEVIOITUKSET

Oireet

  • Puutarhaviljelyksen, pellon tai vesakontorjunta-alan läheisyys.
  • Neulasten tai lehtien kellastuminen ja myöhemmin ruskettuminen.

 

 

Yleiskuvaus Tuhojen esiintyminen Tuntomerkit Torjunta Tekijät ja lähteet ]

Yleiskuvaus tuhonaiheuttajasta

 

Nimet

S: Rikkakasvien torjunta-aineet, -herbisidit

Sv: Bekämpningsmedel ogräsmedel

E: Herbicides

Kuvaus

Rikkakasvien torjunta-aineita käytetään rutiininomaisesti maataloudessa. Sen sijaan metsätaloudessa heinän ja vesakon kemiallinen torjunta on vähentynyt murto-osaan aikaisemmasta. Tietyt heinämäisten rikkakasvien torjunta-aineet ovat valikoivia, eli ne tappavat ei-toivotut heiniin kuuluvat lajit viljelyskasvien tai puiden jatkaessa kasvuaan. Ajoittain esiintyy kuitenkin tapauksia, jolloin torjunta-aineita on käytetty väärään aikaan, liian suurina annoksina, korkeina pitoisuuksina tai niillä on käsitelty torjunta-ainetta kestämättömiä lajeja. Torjunta-aineiden aiheuttamat vioitukset vältetään toimittaessa niiden käyttöohjeiden mukaan.

Tuhojen esiintyminen

 

Tuhokohteet

Väärinkäytettynä tietyt rikkakasvien torjunta-aineet aiheuttavat vahinkoja kaikelle kasvillisuudelle.

Tuhon eteneminen

Glyfosaatti, jota voidaan käyttää vesakon- ja heinäntorjuntaan sekä pellonmetsitysaloilla että metsässä uudistusaloilla, vioittaa tai tappaa kaikkia kasvilajeja niiden ollessa alttiissa vaiheessa. Glyfosaattivioitukset tulevat näkyviin muutaman päivän - muutaman viikon kuluessa riippuen käsittelytavasta sekä vallitsevista sää- ja ympäristötekijöistä.

Vaikutus puuhun

Kasvukauden aikana käytettynä glyfosaatti vioittaa havupuiden taimia. Puutumattomilla männyillä vioitus aiheuttaa uusien kasvainten kellastumista ja kääpiöversoisuutta. Kasvussa olevilla kuusilla neulaset kellastuvat oksankärjistä alkaen, ruskettuvat ja karisevat pois. Tuhon ollessa vakava vuosikasvaimissa ja rungossa esiintyy pihkavuotoa. Lehtipuilla glyfosaatti aiheuttaa kloroosia, lehtien ennenaikaista kellastumista ja lopulta lehtien kuoleman. Lehtipuiden vesoissa esiintyy lisäksi yleisesti kääpiöversoisuutta glyfosaattikäsittelyn jäljiltä.

Tuntomerkit kuvina

 

Tuhot

Neulasten ruskettuminen
 Torjunta-ainevioitusta kuusen alaoksilla.  Vioitusta kuusen nuorissa vuosikasvaimissa. Torjunta-aineen aiheuttama lehtien ennenaikainen kellastuminen.
Lehtien kehityshäiriö
 Torjunta-aineen (Round-up) aiheuttamaa minilehtisyyttä pajulla.
Rungon kuristuminen (syntyi nyt jo käytöstä poistetuilla heinäntorjuntavalmisteilla,
jos ne olivat olleet kosketuksissa ohueen kuoreen taimen tyvellä)
 Rakeistetut heinäntorjunta-aineet saattavat aiheuttaa taimien 
kuristumista. Kuvassa Prefixin (kloridiamidisirote) aiheuttamaa 
vahinkoa.  Prefix -torjunta-aineen aiheuttama taimen kuristuminen.
Pystyyn kuoleminen
 Lähikuva torjunta-aineen yliannostuksesta.

 

Rikkakasvien torjunta-aineiden vioitukset vaihtelevat valmistetyypin ja niiden käyttötavan mukaan.

 

Samankaltaiset tuhot

Kevätahava Halla Tiesuola

 

Torjunnan tarve ja mahdollisuudet

 

Vahingot metsätaloudessa

Piittaamaton torjunta-aineiden käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen aiheuttaa kasvutappioita ja pahimmassa tapauksessa aineille altistuneiden puiden kuoleman. Kemiallisen vesakontorjunnan vähenemisen seurauksena torjunta-ainevioituksia esiintyy pääosin peltojen laitamilla ja metsitetyillä pelloilla. Menetykset ovat taloudellisesti vähäisiä.

Tuhoriskin arviointi

Metsätaloudessa käytettävien heinän- ja vesakontorjunta-aineiden tuhoriski kasvaa heti merkittävästi, jos taimia ei suojata huolellisesti kasvukauden aikaisen glyfosaatin käytön aikana tai valmisteita käytetään väärään aikaan, väärille kasveille, liian suurina annoksina tai liian korkeina pitoisuuksina. Viljelysten reunametsillä ja peltoaukeilla viljelysten lähelle perustetuilla pellonmetsitysaloilla on suurempi todennäköisyys joutua tuulikulkeuman vuoksi tuhojen kohteeksi kuin esim. peltoaloilla, joissa metsitysala kattaa koko avoimen peltokappaleen.

Torjuntamenetelmät

Rikkakasvien torjunta-aineiden käyttöohjeiden noudattaminen on ehdoton edellytys aineiden käytölle niin metsä- kuin maataloudessakin.

Tekijät ja lähteet


Teksti:
Kuvat:
Lähteet:
Kankaanhuhta, V.
Lipponen, K.
Väkevä, J.
Jalkanen, R.
Lilja, S.
Nikula, A.
Pouttu, A.
Jukka, L. (1988)
Kurkela, T. (1994)
Phillips, D. & Burdekin, D. (1992)
Poteri, M. (2008)

Sisältöpäivitys 14.01.2005, APou

Tietojen päivitys: 23.2.2012 M. Poteri

Päivitetty: 14.01.2013 /eh | Copyright Metla | Palaute