Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metinfo » Metsien terveys » Metsätuho-opas » Kuiva kasvukausi

MetINFO - Metsien terveys

Sivukartta | Haku

Tietoa metsien terveydestä ja tuhonaiheuttajista

KUIVA KASVUKAUSI

Oireet

  • Havupuilla kasvussa olevien neulasten ja kasvainten nuutuminen, vaaleneminen ja kuoleminen.
  • Lehtipuilla lehtien kuivuminen kärjistä ja reunoista alkaen, silmujen kuoleminen sekä versojen kärkien taipuminen.

Yleiskuvaus Tuhojen esiintyminen Tuntomerkit Torjunta Tekijät ja lähteet ]

Yleiskuvaus tuhonaiheuttajasta

 

Nimet

S: Kuiva kasvukausi

Sv: Torka

E: Dry season, drought

Kuvaus

Kuivuus alkaa vaivata puuta, kun puun juuret eivät enää pysty ottamaan vettä maasta latvuston haihduntaa vastaavaa määrää tai vettä ei kulkeudu tarpeeksi nopeasti rungon johtosoluja myöten latvukseen. Kuivuudesta aiheutuvia tuhoja esiintyy enimmäkseen kuusella, mutta myös männyllä hyvin kuivilla ja vähän maa-ainesta sisältävillä mailla. Tällaisia kasvupaikkoja ovat esim. kallioalueet. Peräkkäiset poikkeuksellisen kuivat kasvukaudet voivat tappaa puustoa tai altistaa sitä hyönteistuhoille ja sienitaudeille. Kuivuutta voi ilmetä ympäri maata.

 

Tuhojen esiintyminen

 

Tuhokohteet

Herkimmin kuivuudesta kärsivät pienet taimet. Suuremmat puut selviävät paremmin, koska ne pystyvät ottamaan vettä syvemmältä. Täysikasvuisista puista kuivuudesta saattavat kärsivät ne, jotka ovat eniten alttiina suoralle auringonvalolle ja tuulelle. Parhaiten kuivuutta kestää mänty. Kuivuuden aiheuttamia tuhoja esiintyy esim. kalliomailla, joissa maakerros kalliopintojen päällä on ohut, sekä karkeajakoisilla lajittuneilla mailla, joilla pohjavesi on huonosti puiden juurten saavutettavissa kasvukauden kuivimpaan aikaan.

Tuhon eteneminen

Peräkkäiset poikkeuksellisen kuivat kasvukaudet tappavat puustoa ja altistavat sen hyönteistuhoille ja sienitaudeille.

Vaikutus puuhun

Heikoimmissa puuyksilöissä ankaran kuivuuden sattuessa juurten kasvu lakkaa ja mykorritsojen kehitys pysähtyy. Osa mykorritsoista tuhoutuu. Juurten veden- ja ravinteidenottokyky heikkenee selvästi. Kuivuuden on lisäksi todettu vähentävän metsäpuiden fotosynteesiä. Latvan kuivuminen alkaa 1-2 vuoden kuluttua kuivuusstressin alkamisesta.

 

Tuntomerkit kuvina

 

Tuhot

Lehtien/Neulasten ruskettuminen
 Kasvupaikka altis kuivumiselle (kuivat kankaat, kalliot yms.).  Männyn kasvu hiipuu kuivuuden vaikutuksesta kalliolla.  Kasvukauden sademäärä ollut poikkeuksellisen alhainen.  Maaperän vesitaloudessa on tapahtunut muutoksia esim. 
rakentamisen, ojituksen tms. seurauksena.  Kuivuudesta kärsiviä vanhoja mäntyjä.  Kuivuudesta kärsivä koivuntaimi.  Kuivuudesta kärsivä tienvarsikoivikko.  Lähikuva kuivuuden vaivaaman koivun lehdistä.

Samankaltaiset tuhot

Ilmansaasteiden aiheuttamat tuhot

 

Torjunnan tarve ja mahdollisuudet

 

Vahingot metsätaloudessa

Kuivat kasvukaudet aiheuttavat kasvutappioita, ja altistavat puut hyönteis- sekä sienituhoille. Taimitarhoilla kuivuus saa aikaan epätasaisen kasvuston. Myös ilmansaasteet vaikuttavat kuivuusstressistä kärsiviin puihin helpommin.

Tuhoriskin arviointi

Riski on suurin, kun useita kuivia kasvukausia sattuu peräkkäin. Ohuen maakerroksen omaavat metsämaat, hyvin läpäisevät maat, kallioseudut sekä karkeajakoiset maat ovat altteimpia kuivuudelle. Taimitarhoilla taimipenkkejä tulee tarkkailla, jotteivat taimet pääse kuivumaan.

Torjuntamenetelmät

Metsämaalla taimien kastelu ei ole useimmissa tapauksissa taloudellisesti kannattavaa. Taimitarhoilla taimien riittävästä kastelusta kannattaa huolehtia.

 

Tekijät ja lähteet


Teksti: Kuvat: Lähteet:
Kankaanhuhta, V.
Väkevä, J.
Jalkanen, R.
Kankaanhuhta, V.
Oksanen, E.
Kurkela, T. (1994)
Pettersson, E. & Samuelsson, H. (1995)
Phillips, D. & Burdekin, D. (1992)
Poteri, M. (1999)

Sisältöpäivitys 31.03.2004, APou

Päivitetty: 14.01.2013 /eh | Copyright Metla | Palaute