Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metinfo » Metsien terveys » Lahontorjunta

MetINFO - Metsien terveys

Sivukartta | Haku

Tietoa metsien terveydestä ja tuhonaiheuttajista

Kuusen ja männyn lahovikaisuus ja sen torjunta

Männyn tyvitervastauti | Juurikäävän torjunta männiköissä | Muita männyn lahottajia ]

 

JUURIKÄÄVÄN TORJUNTA MÄNNIKÖISSÄ


Terveiden männiköiden suojelu

 • Tyvitervastaudin riskialueella ja sen ulkopuolella niissä kunnissa, joissa tyvitervastautia esiintyy (kuva 14), on pyrittävä estämään juurikäävän pesiytyminen terveisiin männiköihin tekemällä hakkuut talvella tai käsittelemällä havupuun kannot torjunta-aineella kesäaikaisissa hakkuissa. Taimikon kesäaikaisessa perkauksessa kantoja ei kuitenkaan tarvitse käsitellä.

Tyvitervastaudin tartuttamien männiköiden käsittely


Päätehakkuu
 • Kesäaikaisissa päätehakkuissa kantojen käsittelyä suositellaan, jos männyn kasvatusta samalla paikalla jatketaan eikä kantoja poisteta.
Uudistaminen
 • Tuoreilla kankailla (mustikkatyyppi) taudin vaivaaman männikön puulaji kannattaa vaihtaa. Puhdas lehtipuusukupolvi hävittää paikalla olevan juurikääpätartunnan.
 • Karuilla ja karuhkoilla kasvupaikoilla (puolukkatyyppi ja huonommat) muut puulajit kasvavat huonosti, joten männyn kasvatusta on yleensä jatkettava tyvitervastaudista huolimatta.
 • Kantojen nosto päätehakkuun jälkeen hävittää suurimman osan paikalla olevasta tartunnasta.
 • Maanmuokkauksella ja uudistamistavalla ei liene olennaista vaikutusta taudin leviämiseen, joskaan asia ei ole riittävästi selvitetty.

Kasvatus

 • Puuston kasvatuksen aikana on tärkeää estää itiötartunta tuoreiden kantojen kautta – tee harvennukset talvella tai käsittele havupuiden kannot torjunta-aineella kesäaikaisissa harvennuksissa. Itiötartunnan seurauksena syntyy uusia elinvoimaisia tautipesäkkeitä. Vanhat tautipesäkkeet hiipuvat ajan mittaan.
 • Taimikon perkauksen voi tehdä kesälläkin ilman kantokäsittelyä, sillä pienten kantojen merkitys taudin levittäjänä on vähäinen.
 • Pidä harvennusten lukumäärä minimissä, kuitenkin niin että puiden kunto pysyy hyvänä.
 • Ravinnetasapainoa ylläpitävän lannoituksen ei ole todettu lisäävän tyvitervastaudin vaaraa.
 • Selvästi sairaat, vastakuolleet ja kaatuneet puut kannattaa poistaa ennen kuin puutavara pilaantuu. Taudin leviämisen kannalta tällä toimenpiteellä ei ole kuitenkaan suurta merkitystä.

Alkuun

Päivitetty: 05.09.2013 /JVoi | Copyright Metla | Palaute