TUNTURIMITTARI Epirrita autumnata


[ Kurssityöt Joensuussa marraskuussa 1997 ]

Kuvaus

Mittariperhosten heimoon kuuluva perhonen, joka toukkana käyttää ravinnokseen koivun lehtiä. Tunturi-Lapin massaesiintymien aikana voivat tunturikoivikot tulla syödyiksi täysin lehdettömiksi, mikä voi johtaa puiden kuolemiseen. Vahingollinen vain tunturikoivikoissa, joissa puusto ei välttämättä kykene uudistumaan tuhon jälkeen.

Iskeytymiskyky

Laji on primaarinen tuholainen. Toukat käyttävät ravinnokseen täysin terveiden koivujen lehtiä.

Esiintymisalueet

Yleinen koko Suomessa, mutta vain Lapissa perhosella on massaesiintymisiä.

ELINKIERTO

Parveilu ja muninta

Perhoset parveilevat elokuun lopulta lokakuulle asti ja munivat koivun oksiin.

Muna-, toukka- ja kotelovaihe

Tunturimittari talvehtii munissa. Toukat kuoriutuvat koteloista kesäkuussa ja syövät koivun lehtiä elokuun alkuun saakka. Toukat koteloituvat maahan pääasiassa heinäkuussa. Aikuiset tulevat esille noin kuukauden koteloajan jälkeen eli pääasiassa syyskuussa, ja aloittavat parveilun.

TUHOT

Tuhokohteet

Toukat käyttävät ravinnokseen koivun lehtiä keski- ja loppukesällä. Vaikka tunturimittaria esiintyy koko maassa, se on aiheuttanut tuhoja vain Pohjois-Suomessa.

Tuhon eteneminen

Tuho ei jatku peräkkäisinä vuosina. Suurtuhoja on esiintynyt 25-30 vuoden välein. Yleensä koivut toipuvat tuhosta paitsi Tunturi-Lapissa, missä ne voivat menehtyä laajoilla aloilla.

Vaikutus puuhun

Koivu menettää lehtensä osittain tai kokonaan. Yleensä puut toipuvat tuhosta, mutta jos edeltävä kesä on ollut puiden ravintotalouden kannalta epäedullinen tai jokin runkotuholainen iskee kuoren alle, voivat puut menehtyä.

Vahingot metsätaloudessa

Tunturimittarin tuhoalueilla on koivujen taloudellinen arvo nykyään melko vähäinen, mutta puunrajaseudulla on puiden kuolemalla suuri ekologinen merkitys.

Suuri joukkoesiintymä oli mm. vuosina 1965-1966, jolloin tuhoja oli noin 1200 hehtaarin alueella.


TUNNISTAMINEN

Aikuinen

Toukka

    Vihreä toukka, 20 mm, lehdellä kesä-elokuussa.

Tuhot

Samankaltaiset tuhot

  1. Hyvin monet lajit nakertavat koivun lehtiä. Pohjois-Suomessa laajoja tuhoja aiheuttaa vain tunturimittari.
[ Koivunmantokuoriainen ]

TORJUNTA

Tuhoriskin arviointi

Riski on suurin Pohjois-Suomen tunturikoivualueilla. Massaesiintymisiä tapahtuu 25-30 vuoden välein.

Ennaltaehkäisy ja torjuntamenetelmät

Toukat voidaan teknisesti helposti hävittää torjunta-aineen lentoruiskutuksin, mutta torjunnan kannattavuus on kyseenalaista.
Edited 9.12.1997 by VKan.