Metsien terveyteen liittyvää sanastoa


Sanasto on koottu seuraavista lähteistä:

[1] Jukka, L. (toim.) 1988. Metsänterveysopas - metsätuhot ja niiden torjunta.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - M - N - R - S - T - V


A

B

C

D

E

EMOKÄYTÄVÄ - Syömäkuvion osa, jonka reunoille naaras munii. [1] Swe. Eng.

EPIDEMIA - Tarttuvan taudin runsas esiintyminen. [1] Swe. Eng.


F

G

H

HAJUANSA - Hyönteisten pyydystämiseen tarkoitettu laite, johon hyönteiset houkutellaan joko lajille ominaisten viestintäaineiden tai isäntäkasvissa esiintyvien tuoksuaineiden avulla. [1] Swe. Eng.

HARSUUNTUMINEN - Yleisnimitys eri syiden aiheuttamalle havupuiden osittaiselle neulaskadolle eli neulasten ennenaikaiselle varisemiselle. [1] Swe. Eng.

HIILILAHO - Ruskolahoihin kuuluva laho, jossa selluloosa on täysin hävinnyt = pitkälle edennyt ruskolaho. [1] Swe. Eng.

HUOVASTO - ks. RIHMASTO. [1]


I

ITIÖ - Itiökasvien yksi- tai useampisoluinen, tavallisesti mikroskooppisen pieni lisääntymis-, leviämis- tai säilymisyksikkö. [1] Swe. Eng.

ITIÖEMÄ - Sienirihmaston kiinteä muodostuma, jonka pinnalle tai sisälle itiöt syntyvät. [1] Swe. Eng.


K

KAARNAKUORIAISET - (Scolytidae) Pieniä, lujarakenteisia, liereitä kovakuoriaisia, joista useimmat lisääntyvät kuoren alla, osa puuaineksessa. Monet ovat merkittäviä metsätuholaisia. [1] Swe. Eng.

KASVUHÄIRIÖ - Puiden tai taimien epänormaali kasvutapa, jolle on tyypillistä latvan haaroittuminen ja pensastuminen. Syynä voivat olla hyönteiset (luteet). ravinnehäiriöt tai muut kasvupisteitä rasittavat tekijät. [1] Swe. Eng.

KORO - Vaillinaisesti kylestynyt vauriokohta puun rungossa. [1] Swe. Eng.

KORROOSIOLAHO - Valkolahoihin kuuluvaa, riisiryynimäistä lahoa esim. juurikäävällä. [1] Swe. Eng.

KOTELO - Toukka-astetta seuraava kehitysaste niillä hyönteisillä, joilla on täydellinen muodonvaihdos. Kotelo on lepotilassa, ei nauti ravintoa ja on useimmiten liikkumaton. Koteloita on eri tyyppejä. [1] Swe. Eng.

KOTELOITIÖ - Kotelosienen suvullinen itiö. [1] Swe. Eng.

KOTELOITUMISONTELO - Toukan valmistama tila koteloitumista varten. [1] Swe. Eng.

KOTELOKEHTO - Koteloasteen suoja, johon kehruuaineksen lisäksi on koottu puun siruja, kuoren muruja jne. [1] Swe. Eng.

KOTELOKOPPA - Koteloa ympäröivä suoja kehruurihmoista. [1] Swe. Eng.

KOTELOMALJA - Kotelosienen suvullisen kehitysasteen maljamainen itiöemä, jonka pinnalla itiökotelot koteloitiöineen syntyvät. [1] Swe. Eng.

KOTELOPULLO - Kotelosienen suvullisen kehitysasteen pullomainen itiöemä, jonka sisäpinnalla ovat itiökotelot. [1] Swe. Eng.

KOTELOSIENET - (Ascomycetes) Sieniluokka, jossa suvullinen itiöaste muodostuu itiökoteloissa. [1] Swe. Eng.

KUROMAITIÖ - Sienien suvuton itiömuoto. [1] Swe. Eng.

KYLESTYMINEN - Puiden haavojen tai vaurioiden umpeenkasvaminen ympärillä olevan jälsikerroksen avulla. [1] Swe. Eng.

KÄÄPÄ - Eräiden kantasieniryhmään kuuluvien, puuta lahottavien sienien sitkeä tai puumaisen kova, tavallisesti jalaton itiöemä. [1] Swe. Eng.


M

MANTOPUU - Rungon uloin, elävien solujen muodostama puuaines, joka on väriltään vleensä vaalea. [1] Swe. Eng.


N

NEULASKATO ks. HARSUUNTUMINEN.


R

RIHMASTO - Sienien haarova, rihmamainen sekovarsi = huovasto. [1] Swe. Eng.

RITSOMORFI = rihmastojänne. - Tiivis, nauhamainen sienirihmojen kasautuma mm. mesisienellä. [1] Swe. Eng.

RUOSTESIENET - (Uredinales) Kantasieniin kuuluvia, kasveille ruostetauteja aiheuttavia pikkusieniä. Ruostesienillä voi kehityskierron aikana olla seuraavia itiöasteita: talvi-itiö-, kanta-itiö-, pikkukuroma-, helmi-itiöja kesäitiöaste. Kehityskiertoon kuuluu usein isäntäkasvin vaihto. [1] Swe. Eng.

RUSKOLAHO - Ruskolahottajasienien aiheuttama laho, jossa selluloosa häviää ensin ja ligniini jää jäljelle. [1] Swe. Eng.


S

SYDÄNPUU - Rungon sisäosien kuolleiden solujen muodostama puuaines, joka usein on mantopuuta tummempaa, väri- ja parkkiaineiden täyttämaa. [1] Swe. Eng.

SYÖMÄKUVIO - Puun kuoren alle tai puuainekseen kaarnakuoriaisten lisääntymisen yhteydessä tekemä emo- ja toukkakäytävien muodostama kuvio. [1] Swe. Eng.


T

TOUKKA-ASTE - Muna-astetta seuraava kehitysaste hyönteisillä. Yleensä liikkuva ja matomainen. [1] Swe. Eng.

TOUKKAKÄYTÄVÄ - Emokäytävästä lähtevä toukan tekemä syömäkuvion osa. [1] Swe. Eng.


V

VALKOLAHOA - aiheuttavat sienet hajottavat ligniiniä, jolloin vaaleampi selluloosa jää jäljelle. [1] Swe. Eng.

  Sanasto, päivitys 06-2006, SNen VKan
MetsätietopalveluMetla Metsien terveysPalautelomake Metsäntutkimuslaitos