sulje  avaa

Yliopisto-opetus

Metsänviljelykurssit perustutkinto- ja jatko-opiskelijoille

Kuvaaja: Ville Kankaanhuhta, Metla.

Metsäntutkimuslaitoksen Suonenjoen toimipaikassa on järjestetty lähes vuosittain metsänviljelykursseja metsäylioppilaille aina 1990 -luvulta lähtien. Tämän lisäksi yksikön tutkijat ovat antaneet vahvan panoksen metsätieteiden tutkijakoulutettavien seminaarien ja metsänuudistamisen jatko-opintokurssien järjestämiseen. Viime vuosina pääosa metsänviljelykursseille tulleista metsäylioppilaista on ollut Joensuun (Itä-Suomen) yliopistosta.

Metsänviljelykurssien sisältö

Seuraavassa on esimerkki metsäylioppilaiden syventäviin opintoihin kuuluvan metsänviljelykurssin sisällöstä:

Metsäpuiden siemenhuolto

 • Siemenhuolto ja alkuperäkysymykset
 • Integroitu tuholaistorjunta metsäpuiden siemenviljelyksillä
 • Vierailu siemenviljelykselle
 • Tutustuminen paikallisen taimitarhan toimintaan ja sen ympäristö- ja laatujärjestelmiin

Metsänviljely

 • Johdatus metsänviljelyyn: biologia, talous ja teknologia
 • Metsäpuiden taimituotanto Suomessa; taimituotantomenetelmät ja taimien laatu
 • Taimien varastointi ja taimihuolto
 • Yleisimmät taimituhot ja niiden aiheuttajat
 • Yleisimmät viljelyketjut ja niiden toteutus
 • Maastokohde: viljelyketjut, taimihuolto ja maanmuokkaus; taimituhot
Metsänuudistamispalvelut
 • Metsänviljelyn onnistuminen
 • Metsänviljelyn palveluprosessit
 • Viljelyketjujen kustannustehokkuus metsänomistajan näkökulmasta
 • Maastokohde: uudistamistulos, taimikon varhaiskehitys ja taimikonhoito

Metsänhoidon teknologia ja tuotantotalous

 • Johdatus metsänhoidon teknologiaan
 • Metsän käsittely-yksikön pinta-alan vaikutus metsänhoitokustannuksiin
 • Taimituotannon kustannustehokkuus ja organisointi
 • Latvus-, oksa- ja kantobiomassan keruun vaikutus uudistamisketjuun
 • Metsänhoitotöiden koneellistaminen: istutus, varhaisperkaus ja muu taimikonhoito
 • Tehokas metsänuudistaminen käytännössä
 • Yrittäjyys ja metsänhoito
 • Maastokohde: metsänhoidon teknologia

Maastoretkeily

 • Tutustuminen metsätalouden harjoittamiseen havaintotilalla

 

Päivitetty: 16.02.2016 /VKan   |  Kuvat: Metlan kuva-arkisto, ellei toisin mainita  |  © Metla  |  Palaute