sulje  avaa

Verkosto

Metsäpalvelun tutkimus- ja kehittämisverkoston toimijat

Kuvaaja: Ville Kankaanhuhta, Metla.

Tiedontuotanto

Osaamiskeskittymän suoria toimijoita ovat Metlan tutkijat sekä Mikkelin AMK:n metsätalouden laitoksen (Nikkarila) ja Pohjois-Savon aikuisopiston (Toivala) opettajat.

Hyötyjät

Osaamiskeskittymän tuottamia tietoja ja palveluja hyödyntävät metsäpalveluja tuottavat yhteisöt, yritykset ja yrittäjät, alan muut oppilaitokset sekä neuvonta- ja kehittämisorganisaatiot. Lisäksi osaamiskeskittymä tuottaa tietoa ja järjestää kursseja mm. Joensuun (Itä-Suomen) yliopiston metsäopetuksen tarpeisiin.

Viime käden hyödynsaajia ovat metsänomistajat. Osaamiskeskittymän toiminta keskittyy aluksi Itä-Suomeen, missä metsäsektori on korostetun tärkeä elinkeino.

Verkostoitumisen hyödyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä tiedonsiirron verkottamisella pyritään lisäämään aktiivista metsänhoitopalvelujen kehittämistoimintaa, kohottamaan alan toimijoiden osaamistasoa sekä helpottamaan alalla vallitsevaa työvoimapulaa sekä työtilaisuuksien kausiluonteisuutta.

Välillisinä hyötyinä pyritään kohottamaan metsänhoidon laatua, saamaan puuta markkinoille, edesauttamaan metsäteollisuuden toimintaa ja kartuttamaan metsätalouden liiketoimintaa sekä parantamaan tuottavuutta ja kannattavuutta.

 

Päivitetty: 16.02.2016 /VKan   |  Kuvat: Metlan kuva-arkisto, ellei toisin mainita  |  © Metla  |  Palaute