sulje  avaa

Toteutus

Portaalin ylläpito ja tekijänoikeudet

Kuvaaja: Ville Kankaanhuhta, Metla.


Metsänhoitopalvelut portaali
on toteutettu Metlassa ja siihen ovat tuottaneet osapalveluja/kurssisisältöjä Mikkelin AMK:n opettajat. Portaalin tutkimustietojen tuottamiseen ovat osallistuneet useat Metlan tutkijat.

Toteuttajaorganisaatioiden yhteishankkeessa tuottaman tekijänoikeuden alaisen tulosaineiston omistus- ja käyttöoikeudet määräytyvät tekijänoikeudellisen lainsäädännön ja ESR -rahoitusehtojen mukaan.

Portaalin tekijänoikeudet jakautuvat nimetyin palveluin Metlalle, Mikkelin AMK:lle, ESR -rahoitusehtojen puitteissa rahoittajalle, tekstien tai kurssisisältöjen kirjoittajille ja kuvaajille. Palvelussa olevien tekstien lainaaminen ja niihin viittaaminen on sallittua normaalin tekijänoikeus- ja viittauskäytännön mukaisesti. Palvelussa olevien kuvien käyttö edellyttää aina tekijänoikeuksien haltijan (yleensä kuvaajan) erillistä lupaa. Metsänhoitopalvelut -portaalia kehitetään jatkuvasti käyttäjien tarpeiden ja saadun palautteen perusteella. Kaikki kommentit ja parannusehdotukset ovat tervetulleita. Palvelun ylläpitäjiin saat parhaiten yhteyttä sähköpostilla (metinfo-metsanhoitopalvelut@metla.fi) tai alareunan palautepainikkeen avulla.

Palvelun tietosisältö

Yleissisältö: Ville Kankaanhuhta
Ajankohtaista: Ville Kankaanhuhta, Aimo Jokela
Projektit: Ville Kankaanhuhta
Mikkelin AMK:n kurssit: Kirsi Itkonen
Koulutustoiminnan kuvaus: Ville Kankaanhuhta, Jukka Mäntylä, Karl-Erik Hasa

Tekninen suunnittelu ja toteutus

Graafinen suunnittelu: Jouni Hyvärinen

 

Päivitetty: 16.02.2016 /VKan   |  Kuvat: Metlan kuva-arkisto, ellei toisin mainita  |  © Metla  |  Palaute