sulje  avaa

Taustaa

Metsäpalvelun osaamiskeskittymän ja tutkimus- ja kehittämisverkoston
luominen Itä-Suomeen -projekti

Vkan
Kuva: Metla/Ville Kankaanhuhta

Kustannustehokkaasti tuotetun puun saatavuus ja työvoimapula ovat tekijöitä, jotka uhkaavat Suomen metsäsektorin olemassaoloa ja kehitystä. Samaan aikaan metsänomistuksen rakennemuutos vieraannuttaa metsänomistajia metsätaloudesta.

Yksi ratkaisumahdollisuus näihin ongelmiin on metsäpalvelujen ja yrittäjyyden kehittäminen. Tämän lisäksi tieto- ja viestintäteknologian (= ICT) soveltaminen metsäpalveluliiketoiminnan ja metsänhoitopalvelujen hallintaan on jäänyt muun yhteiskunnan kehityksestä jälkeen. Sekä metsäpalvelujen tutkimus- ja kehittämistoiminta että tieto- ja viestintäteknologian sovellusmahdollisuuksien hyödyntäminen kaipaavat pikaista kohentamista. Tämän lisäksi metsäpalveluliiketoiminnan koulutus metsäalan oppilaitoksissa kaipaa kehittämistä ja lisäresursointia.

Vastauksena metsäpalvelujen ja yrittäjyyden kehittämisen haasteisiin Metlan Suonenjoen yksikön metsänhoitopalvelujen tutkijaryhmää on vahvistettu yhdellä tutkijalla. Tutkijaryhmä toimii osana Metlan "Metsänhoidon kustannustehokkuus ja laatu" (= MKL) tutkimus ja kehittämisohjelmaa. Uuden tutkijan tehtävänä on metsäpalvelulaboratorion perustaminen ja metsänhoitopalvelujen osaamiskeskittymän luominen.

Metsäpalvelun osaamiskeskittymän perustamisessa hyödynnetään niitä hyviä kokemuksia ja käytäntöjä, mitä jo yli kymmenen vuotta Metlan Suonenjoen yksikössä johdetusta Taimitarhojen tietopalvelusta on saatu. Taimitietopalvelusta on muodostunut tehokas tiedonsiirto- ja kommunikointikanava taimituonantoa harjoittavien yritysten ja tutkimustiedon tuottajien välille.

 

Päivitetty: 16.02.2016 /VKan   |  Kuvat: Metlan kuva-arkisto, ellei toisin mainita  |  © Metla  |  Palaute