sulje  avaa

Täsmäkoulutus

Metsäpalveluyrittäjien johtamistaidon ja taloushallinnon osaamisen kartuttaminen

Kuvaaja:Ville Kankaanhuhta, Metla.

Taustaa

Yritysten kehittyessä ja kasvaessa liiketoimintaosaamisen merkitys korostuu. Mitä enemmän metsänhoitopalvelujen tarjoajan alaisuudessa on työntekijöitä ja muita tuotannollisia resursseja, sitä enemmän yrittäjän rooli muuttuu.

Metsäpalveluntarjoajien menestyksen vaatimuksia ovat etenkin liikkeenjohtoon ja liiketalousosaamiseen liittyvä ammattitaito, aktiivinen yhteistyön ja strategisten kumppanuuksien kehittäminen sekä työvoimakysymysten ratkaiseminen.

Osaamiskeskittymän järjestämä koulutus v. 2011

Peili - paras esiin ihmisistä

 • Ajankohta:  15.-16.11.2011 (Koulutuksen kuvaus, pdf).
 • Hinta:  50 €.
 • Vastuuorganisaatio:  Mikkelin ammattikorkeakoulu, Metsätalouden laitos

Koulutuksen tavoitteet ja sisältö

Käyttäytymisprofiilin tavoitteena on lisätä ihmisen itsetuntemusta ja kykyä ymmärtää ja kohdata erilaisuutta. Käyttäytymisprofiilin avulla voidaan kehittää ihmisen omia tai ryhmän yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä rakentaa luottamusta. Kun ihminen oppii tunnistamaan erilaisuutta ja muokkaamaan omaa käyttäytymistään, hän toimii aiempaa älykkäämmin sosiaalisissa tilanteissa.

Peili on käyttökelpoinen työkalu mm. yrityksen kehittämisessä, asiakaspalvelussa, markkinoinnissa ja muissa ihmisten kanssa tehtävässä työssä. Markkinoinnillinen ote työhön, erityisesti henkilökohtainen työskentely ja asiakaspalvelu, perustuu ymmärrykseen omasta käyttäytymisestä ja sen luomista mielikuvista.

Metsäpalveluyrittäjälle Peili on väline kehittää vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, jotka ovat tärkeitä asiakaspalvelu-, myynti- ja neuvottelutilanteissa. Myös luottamuksen vahvistaminen asiakas- ja yhteistyösuhteissa tuo varmuutta toimintaan. Erilaisuuden johtaminen sekä esimiestaitojen ja palautteen antaminen kehittyvät, työtehtävien suunnittelu ja jakaminen tehostuu. Itsetuntemus syvenee sekä itseluottamus ja työhyvinvointi lisääntyy.

Peilin analyysissä osallistuja täyttää itsearvion netissä. Tämä lisäksi viisi henkilöä, jotka voivat olla työntekijöitä, asiakkaita tai yhteistyökumppaneita, täyttävät samoin nettikyselyn, jonka perusteella tulokset lasketaan. Analyysin tulokset käydään läpi koulutuspäivien aikana.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen

 • Mikkelin ammattikorkeakoulu, Metsätalouden laitos
 • Kirsi Itkonen (kirsi.itkonen(@)mamk.fi), Gsm: 040 842 0623
 • Pasi Pakkala (pasi.pakkala(@)mamk.fi), Gsm: 0400 780 229

Metsäpalveluyrittäjyys virtuaaliopintojakso

 • Ajankohta:  3.10 - 16.12.2011 (Opintojakson kuvaus, pdf).
 • Hakuaika:  1.7 - 12.9.2011
 • Hinta:  250 €.
 • Vastuuorganisaatio:  Mikkelin ammattikorkeakoulu, metsätalouden laitos

Opintojakson tavoitteet ja sisältö

Opintojakso perehdyttää opiskelijan metsäpalveluyrityksen toimintaympäristöön. Opiskelijat saavat valmiuksia ja työvälineitä yrittäjänä toimimiseen sekä yrityksen liiketoiminnan pyörittämiseen.

Opintojakson keskeinen sisältö muodostuu neljästä moduulista, joiden teemat ovat metsäpalveluyrittäjän toimintaympäristö ja sopimusoikeudelliset asiat; yrityksen palvelut ja tuotteet sekä niiden hinnoittelu; yrityksen markkinointi, asiakaspalvelu ja viestintä; yrityksen talouden suunnittelu ja seuranta.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen

 • Mikkelin ammattikorkeakoulu, Metsätalouden laitos
 • Kirsi Itkonen (kirsi.itkonen(@)mamk.fi), Gsm: 040 842 0623
 • Suomen virtuaaliyliopisto (kirjoita ”Hakusana” –kenttään Metsäpalveluyrittäjyys)

Kohti parasta asiakaspalvelua

 • Ajankohta:  23-24.3.2011 (Ohjelma, pdf).
 • Paikka:  Sokos Hotel Puijonsarvi (Minna Canthin katu 16), Kuopio.
 • Hinta:  50 € (+ alv, sisältää kahvin ja materiaalit).

Koulutuksen tavoitteet ja sisältö

Koulutuksen tavoitteena on parantaa yrityksen asiakaspalveluprosessin hallintaa, vahvistaa ja varmistaa asiakkaan kohtaamisessa tarvittavia taitoja sekä tarjota uusia näkökulmia asiakkaan kohtaamiseen erilaisissa palvelutilanteissa. Iltapäivän aikana pohditaan myös internetin tarjoamia mahdollisuuksia asiakaspalveluprosessissa.

Oletko pohtinut

 • Millaisia hyötyjä yrityksesi palvelut tarjoavat asiakkaillesi?
 • Miten voit käyttää hyötyjä palvelujesi markkinoinnissa ja myynnissä?
 • Millaista on hyvä asiakaspalvelu?
 • Mitkä ovat omat ja yrityksesi vahvuudet asiakkaan kohtaamisessa? Missä voisit olla parempi?
 • Miten kohtaat asiakkaan internetissä ja onko siinä mitään järkeä?
 • Miten voitat hankalan asiakkaan puolellesi ja saat asiakassuhteen kestämään?

Metlan metsänhoitoteknologian tutkijaryhmä esittelee koulutuksessa metsänhoitotöiden laadun hallintaa, metsäpalveluyritysten kasvun mahdollisuuksia, metsänhoitoketjujen kustannusten hallintaa sekä metsänhoitotöiden koneellistamista.

Kouluttajat ja Metlan tutkijaryhmä

 • Johanna Jalkanen ja Maria Marquez (MAMK).
 • Ville Kankaanhuhta, Timo Saksa, Veli-Matti Saarinen, Karri Uotila, Juho Rantala, Tiina Laine ja Heidi Hallongren (Metla).

Lisätietoja ja ilmoittautuminen 16.3.2011 mennessä:

 • Maria Marquez, 015 355 6793, maria.marquez(@)mamk.fi
 • Mikkelin ammattikorkeakoulu, Metsätalouden laitos

Lisätietoja hankkeesta:

 • Mikkelin ammattikorkeakoulu, Metsätalouden laitos:
 • Kirsi Itkonen, kirsi.itkonen(@)mamk.fi, Gsm: 040 842 0623.
 • Metsäntutkimuslaitos, Suonenjoen toimipaikka:
 • Ville Kankaanhuhta, ville.kankaanhuhta(@)metla.fi, Gsm: 029 532 4850.

Osaamiskeskittymän järjestämä koulutus v. 2010

Metsäpalvelujen tarjoajien koulutuspäivä

 • Ajankohta: 9.11.2010, klo. 8.30-16.00 (Ohjelma, pdf).
 • Paikka: MAMK, Metsätalouden laitos (Metsäopistontie 100, Pieksämäki), Nikkarila.
 • Hinta: 70 € (+ alv, sisältää ruokailun ja materiaalit).
 • Kouluttajat:   Matti Kiviniemi, Ville Kankaanhuhta, Maria Marquez, Kirsi Itkonen ja Jukka Mäntylä.
 • Teemat:   Koulutuksen yleisosa keskittyy metsäpalvelujen laadun hallintaan ja lainopillisiin näkökulmiin (Ville Kankaanhuhta ja Matti Kiviniemi). Osallistuja voi valita yhden seuraavista työpajoista, johon haluaa osallistua (varalle kannatta valita seuraavaksi kiinnostavin vaihtoehto):
 1. Tuotteistamisen työpaja (kouluttaja: Maria Marquez)
  • Miksi asiakas epäröi palvelujen ostamista?
  • Voiko ostokynnystä madaltaa?
  • Toisiko palvelujen tuotteistaminen ratkaisuna.
  • Tavoitteena yrityksen palvelun/palvelujen kuvaus.
 2. Työssä jaksamisen työpaja (kouluttaja: Jukka Mäntylä)
  • Onko aamulla kiva tulla töihin?
  • Mitkä kaikki asiat vaikuttavat työssä jaksamiseen?
  • Miten huolehdin omasta jaksamisestani?
  • Tavoitteena henkilökohtainen työssäjaksamissuunnitelma.
 3. Sopimusoikeuden työpaja (kouluttaja: Matti Kiviniemi)
  • Suorituksen viivästyminen.
  • Erimielisyys sopimuskumppanin kanssa.
  • Miten vältämme erimielisyyksiä ja varaudumme niihin?
  • Tavallisimmat ratkaisut
  • Tavoitteena muistilista sopimusasioista.

Ilmoittautuminen 4.11.2010 mennessä:

 • Mikkelin ammattikorkeakoulu, Metsätalouden laitos
  • Maria Marquez (maria.marquez(@)mamk.fi)
  • Puh: 015 - 3556793

Lisätietoja koulutuksesta:

 • Mikkelin ammattikorkeakoulu, Metsätalouden laitos
  • Kirsi Itkonen, lehtori (kirsi.itkonen(@)mamk.fi)
  • Gsm: 040 - 8420623
 • Metsäntutkimuslaitos, Suonenjoen toimipaikka
  • Ville Kankaanhuhta (ville.kankaanhuhta(@)metla.fi)
  • Puh: 029 532 4850

 

 

 

 

 

Päivitetty: 16.02.2016 /VKan   |  Kuvat: Metlan kuva-arkisto, ellei toisin mainita  |  © Metla  |  Palaute