sulje  avaa

Projektit

Metsäpalvelun osaamiskeskittymän tutkimus- ja kehittämisprojekteja

Kuvaaja:Ville Kankaanhuhta, Metla.
Metsänhoitopalvelujen osaamiskeskittymän tutkimus- ja kehittämisprojekteiksi valitaan keskeisiä metsäpalvelujen tarjontaan ja palveluliiketoimintaan liittyviä aiheita.

Tutkimus- ja kehittämistarpeet määritellään yhdessä tutkijaryhmän, metsäpalvelujen tarjoajien sekä muiden sidosryhmien kanssa. Kannustamme metsäpalvelujen tarjoajia ottamaan avoimesti yhteyttä kehittämistarpeisiin ja päivänpolttaviin käytännön ongelmiin liittyen.

Keskeisimmistä projekteista saa lisätietoja projektien omilta esittelysivuilta. Aiempiin tutkimus- ja kehittämisprojekteihin voi tutustua Referenssit -osiossa. Myös pienemmät yhteistyöprojektit on esitelty Referenssit -osiossa.

Projektit toteutetaan luottamuksellisesti eri toimijoiden kanssa, eli esim. kerättyjä lähtötietoja ja liikesalaisuuksia ei luovuteta eteenpäin. Kehittämistyöstä saadut kokemukset, uusi tietämys sekä parhaat käytännöt julkaistaan eri palveluntarjoajien lähdesuojaa kunnioittaen.

 

Tutkimus- ja kehittämistoiminta sekä osaamisen kartuttaminen

  1. Taimikonhoidon laadun hallinnan omavalvontajärjestelmän kehittäminen (v. 2010-2011).
  2. Tieto- ja viestintäteknologian (= ICT) hyödyntäminen metsäpalveluverkostoissa (v. 2009-2011).
  3. Metsäpalveluyrittäjien johtamistaidon ja taloushallinnon osaamisen kehittäminen (v. 2010-2011).

 

Päivitetty: 16.02.2016 /VKan   |  Kuvat: Metlan kuva-arkisto, ellei toisin mainita  |  © Metla  |  Palaute