sulje  avaa
Metla > Metinfo > Metsänhoitopalvelut > Metsäpalvelut

Palvelut

Yleisimpiä metsänhoito- ja metsäomaisuuden hallintapalveluja

Kuvaaja:Ville Kankaanhuhta, Metla.

Metsäpalvelujen tarjonta muodostaa jatkumon yksittäisten työsuoritteiden myynnistä useita työlajeja sisältäviin palvelupaketteihin ja laajempiin työkokonaisuuksiin sekä monivuotisiin palvelusopimuksiin.

Ohessa on lueteltu yleisimpiä metsäpalveluja, joita palveluntarjoajat tarjoavat asiakkaiden tarpeiden mukaan. Myös metsätalouden ulkopuoliset palvelut, vaihtoehtoiset metsänkäsittelymuodot sekä luonnonhoitohankkeet ovat yleistymässä.

Suunnittelu, neuvonta ja työnjohto

 • Metsäomaisuuden hallinta, arvonmääritykset ja metsäsuunnitelmat.
 • Metsänhoitotöiden operatiivinen suunnittelu
 • Päivittyvä metsäsuunnittelu
 • Ojitus- ja tiesuunnitelmat
 • Veroneuvonta, tukihakemukset ja omatoimisen työn opastus

Metsänuudistaminen ja pellonmetsitykset

 • Uudistusalojen raivaus
 • Taimimateriaali ja istutukset
 • Siemenmateriaali ja kylvöt
 • Luontainen uudistaminen
 • Täydennysviljely
 • Heinäntorjunta
Kuvaaja:Erkki Oksanen, Metla.

Taimikonhoito ja raivaussahatyöt

 • Varhais- ja reikäperkaus
 • Perkaus
 • Nuoren metsän kunnostus
 • Ennakkoraivaukset

Metsänlannoitus

 • Terveyslannoitukset
 • Kasvatuslannoitukset

Pystykarsinta

Puukauppa

 • Puunmyynnin suunnittelu, neuvonta ja kilpailutus
 • Puun korjuun, katkonnan ja puutavaran mittauksen valvonta
 • Puun korjuu- ja hankintapalvelut

Konepalvelut

 • Hakkuut
 • Maanmuokkaus ja ojitus
 • Metsäteiden rakentaminen ja perusparannus
 • Koneistutus
 • Koneellinen taimikonhoito

Metsäenergian tuotantoon liittyvät palvelut

 • Energiapuun korjuu ja hankintapalvelut
 • Hakkuutähteiden korjuu
 • Kantojen nosto
 • Haketus
 • Klapikauppa

 

Päivitetty: 16.02.2016 /VKan   |  Kuvat: Metlan kuva-arkisto, ellei toisin mainita  |  © Metla  |  Palaute