sulje  avaa
Metla > Metinfo > Metsänhoitopalvelut > Metsäpalvelut

Palveluntarjoajat

Yksittäisistä työtilauksista metsäomaisuuden hallintaan


Kuvaaja:Ville Kankaanhuhta, Metla.

Metsänhoitoyhdistykset

Metsänhoitoyhdistykset toimivat jokaisessa Suomen kunnassa.  Metsänhoitoyhdistysten palveluportaalin kautta pääsee paikallisen metsänhoitoyhdistyksen internet -sivuille: http://www.mhy.fi/mhy/

METO Metsäalan yrittäjät ry

METO Metsäalan Yrittäjät ry:n jäsenyritykset tarjoavat monipuolisia metsäalan palveluja. Jäsenhenkilöillä on toimihenkilökoulutus (metsätalousinsinööri, -teknikko tai metsänhoitaja) tai em. koulutusta vastaavat tiedot ja taidot.

Metsäalan yrittäjien kotisivut löytyvät osoitteesta:
http://www.metsatoimistot.fi/

OTSO – Suomen Metsäkeskuksen metsäpalvelut

OTSO metsäpalveluissa sinua palvelee noin 300 henkilöä valtakunnallisesti. Metsäpalveluilla on vuosikymmenien kokemus ja vahva osaaminen suometsien hoidosta, yksityisteiden rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä metsäsuunnitelmien teosta ja metsäsi arvon määrityksestä.

Internet sivut: http://www.otso.fi/

Muut metsäpalvelujen tarjoajat

Suomessa arvioidaan toimivan yksityisiä alle 50 henkilötyövuotta työllistäviä metsäpalveluyrityksiä noin 650, joihin esim. ohessa mainitut Metsäalan yrittäjät ry:n jäsenyritykset kuuluvat. Keskimäärin metsäpalveluyritys työllistää alle kaksi henkilöä. Tämän lisäksi maassamme toimii joukko maa- ja metsätalous- sekä koneyrityksiä, joissa metsäpalvelut ovat sivutoimisia.

Koska portaalissamme ei ole resursseja kaikenkattavan metsäpalveluyrityshakemiston ylläpitoon suosittelemme palveluntarjoajia haettavan eri yrityshakemistoista ja hakukoneilta esim. "metsäpalvelu" -hakusanalla.

Metsäteollisuusyritysten palveluntarjoajat

UPM Silvesta Oy

Silvesta Oy on UPM-konsernin omistama yhtiö. Silvestan toiminta alkoi vuonna 2007, kun UPM Metsän metsurit siirtyivät vanhoina työntekijöinä Silvestan palvelukseen. Silvesta toteuttaa metsänhoitotyöt UPM:n metsissä ja UPM Metsän metsäpalvelusopimustiloilla sekä sopimuksen mukaan myös muille asiakkaille. Yksityisten metsänomistajien sekä UPM:n metsäpalvelusopimusasiakkaiden metsänhoitotyötilaukset hoidetaan Silvestalle UPM Metsän ostohenkilöstön kautta.

Silvestan internet sivut: http://www.silvesta.fi/
Metsämaailma on uusi UPM:n metsäpalveluportaali: http://www.metsamaailma.fi/

Metsä Group – Metsäliitto Puunhankinta

Internet sivut: http://www.metsaforest.fi/

Stora Enso Metsä

Internet sivut: http://www.storaensometsa.fi/palvelut/metsanhoitopalvelut/

 

Päivitetty: 16.02.2016 /VKan   |  Kuvat: Metlan kuva-arkisto, ellei toisin mainita  |  © Metla  |  Palaute