sulje  avaa
Metla > Metinfo > Metsänhoitopalvelut > Oppaat ja julkaisut

Oppaat ja raportit

Oppaat

Kuvaaja: Ville Kankaanhuhta, Metla.
 • Haataja, L., Pölönen, V., Saksa, T. & Sipilä, K. 2014. Metsänhoitotöiden omavalvontaopas. Suomen metsäkeskus ja Metsäntutkimuslaitos, Kuopio. 43 s.
 • Harstela, P. 2004. Kustannustehokas metsänhoito. Gravita Ky. Otavan Kirjapaino Oy, Keuruu. 126 s.
 • Hynynen, J., Valkonen, S. & Rantala, S. 2005. Tuottava metsänkasvatus. Metsäkustannus Oy. 221 s.
 • Luoranen, J. & Kiljunen, N. 2006. Kuusen paakkutaimien viljelyopas. Metsäntutkimuslaitos, Jyväskylä. 108 s.
 • Luoranen, J., Saksa, T., Finér, L. & Tamminen, P. 2007. Metsämaan muokkausopas. Metla, Suonenjoen yksikkö, 75 s.
 • Luoranen, J., Saksa, T. & Uotila, K. 2012. Metsänuudistaminen. Metsäkustannus Oy, Hämeenlinna. 150 s.
 • Nygren, M. 2011. Metsänkylvöopas. Metsäntutkimuslaitos, Suonenjoen toimipaikka. Vammalan kirjapaino. 85 s.
 • Rikala, R. 2012. Metsäpuiden paakkutaimien kasvatusopas. Metsäntutkimuslaitos, Vammala. 247 s.
 • Saksa, T. & Kankaanhuhta, V. 2007. Metsänuudistamisen laatu ja keskeisimmät kehittämiskohteet Etelä-Suomessa. Metsäntutkimuslaitos, Suonenjoen yksikkö. Gummerus kirjapaino Oy, Jyväskylä. 90 s.

Raportit

 • Harstela, P., Kettunen, J., Kiljunen, N. & Meristö, T. 2001. Normitaloudesta yrittäjyyteen. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja - The Finnish Forest Research Institute, Research Papers 819. 77 s.
 • Harstela, P., Helenius, P., Rantala, J., Kanninen, K. & Kiljunen, N. 2006. Tehokkaan toimintakonseptin kehittäminen metsänhoitopalveluun. Metlan työraportteja/Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 23. 56 s.
 • Markkola, J.-M., Bergroth, J., Jylhä, P., Kannisto, K., Kämäri, H., Rantala, J. & Uusitalo, J. 2008. Metsäyrittäjyyden monet ulottuvuudet. Metlan työraportteja/Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 95. 55 s.
 • Seppänen, A., Harstela, P. & Rantala, J. 2008. Informaatio- ja kommunikaatioteknologia (ICT) metsänhoitoyhdistysten metsäpalveluiden hallinnassa. Metlan työraportteja/Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 82. 50 s.

 

 

Päivitetty: 16.02.2016 /VKan   |  Kuvat: Metlan kuva-arkisto, ellei toisin mainita  |  © Metla  |  Palaute