sulje  avaa

Opistoaste

Metsäalan perustutkinto- ja aikuiskoulutus

Pohjois-Savon ammatti- ja aikuisopisto

Toivalan metsäopetus

Kuva: Savon ammati- ja aikuisopisto (Toivala).

Metsäopetuksen koulutusyksikkö Toivalassa antaa monipuolista metsä-, luonto- ja ympäristöalan koulutusta. Toivalassa on mahdollista opiskella ammatillisia perustutkintoja tai aikuistutkintoja. Tämän lisäksi on tarjolla myös muuta asiakaslähtöistä koulutus- ja palvelutoimintaa.

Perustutkintokoulutus

Toivalan metsäalan perustutkintokoulutus, johon haetaan yhteisvalinnan kautta:

 • Metsuri - metsäpalvelujen tuottaja
  • Metsäpalvelut
  • Metsänhoito- ja puunkorjuutyöt
  • Metsäsuunnittelu
  • Pienkoneet
  • Hirsityöt ja puun jatkojalostus
  • Erikoispuiden hoito- ja kaatopalvelut
  • Polttopuu- ja puuenergiayrittäminen  
  • Yrittäjyys
 • Metsäkoneenkuljettaja (yhteistyössä   
  Jämsänkosken metsäkonekoulun kanssa)
  • Metsäkuljetus tai hakkuukoneen kuljetus
  • Metsäkoneiden ja kuorma-autojen kunnossapito
  • Koneellisen puunkorjuun suunnittelu
  • Yrittäjyys ja kustannuslaskenta

Aikuiskoulutus

Kuva: Savon ammati- ja aikuisopisto (Toivala).
Toivalassa on mahdollista suorittaa korkeatasoista aikuiskoulutusta. Tarjontaan kuuluu mm. seuraavia vaihtoehtoja:

 • Metsurikoulutus, jonka voi suorittaa erillisinä tutkinnon osina henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti. Koulutus toteutetaan yhteistyössä alan yrittäjien ja toimijoiden kanssa. Tutkinnon osat muodostavat kukin oman kokonaisuutensa, kuten esimerkiksi metsänhoitotyöt. Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on kiinnostusta työllistää itsensä metsäalan työntekijänä tai yrittäjänä.
 • Metsäkoneiden kuljettajakoulutus, jossa opiskelijat tekevät koneellisia puunkorjuutöitä käytännön työkohteissa. Tavoitteena on metsäkoneenkuljettajan ammattitutkinnon suorittaminen ajo- tai hakkuukoneella ja työllistyminen alan tehtäviin. Koulutus kestää noin yhden vuoden.
 • Metsätalousyrittäjän ammattitutkinto, joka on tarkoitettu ensisijaisesti metsänomistajille. Koulutuksessa tarjotaan tiedot metsänhoidosta, puunkorjuusta ja puukaupasta, metsätalouden suunnittelusta, tilakaupoista, talous- ja verokysymyksistä sekä metsätalouteen liittyvistä yrittäjyysmahdollisuuksista. Koulutus toteutetaan yhden vuoden pituisena iltaisin ja viikonloppuisin.
 • Lisäksi Toivalassa annetaan aikuiskoulutuksena mm. puolen vuoden pituista hirsirakentamisen koulutusta ja noin vuoden pituista ammattitutkintoon tähtäävää pienkonemekaanikkokoulutusta sekä erilaisia luonto-, erä- ja ympäristöalan koulutuksia.

Maksullinen palvelutoiminta

Sisältää mm. majoitus-, ruokailu- sekä kokous-, koulutus- ja tapahtumapaketteja asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.

Työvoiman tarve

Kuva: Savon ammati- ja aikuisopisto (Toivala).

Metsureista ja metsäkoneenkuljettajista on jo tällä hetkellä kova kysyntä, ja työvoiman tarve tulee kasvamaan tulevaisuudessa. Savotta 2015 selvityksen mukaan valtakunnallinen vuositarve on noin 250 – 300 metsuria ja 500 – 600  metsäkoneenkuljettajaa. Parhaat mahdollisuudet työllistyä on metsäalan koulutuksen saaneilla monialaosaajilla mm. kasvaneen metsäpalvelujen kysynnän vuoksi. Metsäkoneenkuljettajien tarve kasvaa varsinkin energiapuun korjuun lisääntyessä sekä metsänhoitotöiden koneellistuessa.

Lisätietoja:
Pohjois-Savon ammatti- ja aikuisopisto
Metsäopetus, Toivala
Karl-Erik Hasa (Koulutuspäällikkö)
Haapamäentie 1
70900 Toivala
Email: karl-erik.hasa @ sakky.fi
Puh: 044 785 4120


Internet: http://www.sakky.fi/toivala

 

Päivitetty: 16.02.2016 /VKan   |  Kuvat: Metlan kuva-arkisto, ellei toisin mainita  |  © Metla  |  Palaute