sulje  avaa
Metla > Metinfo > Metsänhoitopalvelut > Oppaat ja julkaisut

Päivittyvä Metsänhoitotöiden omavalvonta -manuaali

 

Taimikoiden ja nuorten metsien hoidon laadun hallinta omavalvontaa hyödyntäen

  • Metsurien ja koneenkuljettajien itse työjäljestään tekemien mittausten (omavalvonta) luotettavuutta arvioitiin Suomen metsäkeskuksen Kestävän metsätalouden rahoituslain (Kemera) maastotarkastusten avulla. Kuutta mittausmenetelmää testattiin kahdeksan metsänpalvelujen tarjoajan kanssa Kemeran perusteella tuettavilla metsänhoitokohteilla.
  • Käytössä olevista mittausmenetelmistä on standardoitavissa kustannustehokas työkalu sekä taimikonhoidon laadun ohjaukseen että metsävaratietojen päivitykseen. Taimikonhoitotyön laatua tarkasteltiin kahden mittarin, jäävän puuston tiheyden ja lehtipuuston osuuden, avulla. Tätä varten jäävän puuston lukumäärä tulee laskea puulajeittain.
  • Laatutyötä ja metsävaratietojen päivitystä varten jäävän puuston puulajeittainen lukumäärä, keskiläpimitta ja -pituus pystytään arvioimaan omavalvontamittauksissa riittävän luotettavasti. Poistuman arviointi kantojen lukumäärän ja kantojen keskiläpimitan osalta sisältää jonkin verran harhaa, mutta toisaalta näiden muuttujien tarkkuusvaatimus ei tule olemaan yhtä suuri verrattuna jäävän puuston laadusta kertoviin tunnuksiin.
  • Rahoitushakemusten mukana toimitettava omavalvontatieto mahdollistaa Kemera-hallinnon keventämisen ja tehostamisen pitkällä jänteellä. Omavalvontamittaukset ja niitä seurannut laatutyö antoivat paikallistasolla lupaavia tuloksia, mutta osalla palveluntarjoajista oma laadun kehitystyö on vasta aluillaan. Edessä on vielä runsaasti paikallisia ponnistuksia työkalun sovittamiseksi omaan toimintaympäristöön soveltuvaksi.
  • Loppuraportti (pdf): Autere, E., Kankaanhuhta, V. ja Saksa, T. 2015. Taimikoiden ja nuorten metsien hoidon laadun hallinta omavalvontaa hyödyntäen. Kestävän metsätalouden rahoituslain mukaisten töiden laadun parantaminen omavalvonnan avulla -hankkeen loppuraportti. Suomen Metsäkeskus ja Luonnonvarakeskus. 60 s.
  • Lisätietoja: ville.kankaanhuhta @ luke.fi.
Jäävän puuston laskenta taimikonhoidon omavalvonnassa
Jäävän puuston laskenta taimikonhoidon omavalvonnassa. Kuvaaja: Ville Kankaanhuhta.

 

Omavalvontalomakkeeet ja maastotyöohjeet

Poistuman mittaus taimikonhoidon omavalvonnassa.
Poistuman mittaus taimikonhoidon omavalvonnassa. Kuvaaja: Ville Kankaanhuhta.

 

 

 

Päivitetty: 16.02.2016 /VKan   |  Kuvat: Metlan kuva-arkisto, ellei toisin mainita  |  © Metla  |  Palaute