sulje  avaa
Metla > Metinfo > Metsänhoitopalvelut > Kehittämisalueet

Kehittämisalueet

Tutkimusryhmä ja resurssit

Kuvaaja:Pekka Voipio, Metla.

Metsäpalvelulaboratorion muodostavat Metlan tutkijat, joiden erikoisaloja ovat mm.:

  • puuntuotannon arvoketju: taimituotanto, metsänviljely ja metsänhoito,
  • metsänviljelyn ja -hoidon teknologia sekä metsänhoitotöiden koneellistaminen sekä tieto- ja viestintäteknologia,
  • tuotantotalous, liiketaloustiede, markkinointi sekä psykologia.

Tutkimusryhmällä on käytössään metsäpalveluliiketoiminnan analysoinnissa tarvittava menetelmäosaaminen, markkinointia tukeva välineistö, tilastolliset työkalut, mittausvälineet, atk -infrastruktuuri sekä ohjelmistot.

Tietovarantoja tutkimusryhmällä on käytössään useista tutkimus- ja kehittämishankkeista aina 1990 -luvun loppupuolelta lähtien.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan periaatteita

Tavoitteenamme on tuottaa metsäpalvelujen tarjoajille uutta tutkimustietoa sekä levittää tietämystä parhaiksi todetuista käytännöistä ja toimintamalleista. Kehittämistoimintamme on luottamuksellista ja tietojen siirto tapahtuu suojatusti extranet -palveluja hyödyntäen.

Kehittämistoiminnan ja pilottiprojektien analyysit, saadut tulokset sekä muun toimintaan liittyvän palautteen saatamme täysimääräisinä osallistuneiden toimijoiden käyttöön. Saadut tutkimustulokset sekä kokemukset parhaiksi todetuista käytännöistä julkaisemme niin, ettei yksittäisiä toimijoita tai palveluntarjoajia voida niistä tunnistaa.

Ehdota uutta tutkimusaihetta tai kehittämispilottia:

  • Mitä ongelmia olet havainnut omassa palvelutoiminnassasi?
  • Mikä metsäpalvelutuotannossa mättää?

Palveluntarjoaja: ota yhteyttä (metinfo-metsanhoitopalvelut @ metla.fi), jos olet kiinnostunut tarjoamiesi metsäpalveujen kehittämisestä!

Tutkija/opiskelija: ota yhteyttä (metinfo-metsanhoitopalvelut @ metla.fi), jos olet kiinnostunut tutkimusyhteistyöstä tai opinnäytteen tekemisestä!

 

Päivitetty: 16.02.2016 /VKan   |  Kuvat: Metlan kuva-arkisto, ellei toisin mainita  |  © Metla  |  Palaute