sulje  avaa
Metla > Metinfo > Metsänhoitopalvelut > Oppaat ja julkaisut

Tieteellisiä artikkeleja ja muita julkaisuja

Tieteelliset artikkelit

Kuvaaja: Ville Kankaanhuhta, Metla.

2014

 • Hallongren, H., Laine, T., Rantala, J., Saarinen, V-M., Strandström, M. Hämäläinen, J. & Poikela, A. 2014. Competitiveness of mechanised tree planting in Finland. Scandinavian Journal of Forest Research 29(2): 144-151.
 • Kankaanhuhta, V. 2014. Quality management of forest regeneration activities. Dissertationes Forestales 174. 93 s.
 • Uotila, K., Saksa, T., Rantala, J. & Kiljunen, N. 2014. Labour consumption models applied to motor-manual pre-commercial thinning in Finland. Silva Fennica 48(2). 14 s.

2013

 • Hallongren, H. & Rantala, J. 2013. A search for better competitiveness in mechanized early cleaning through product development: evaluation of two Naarva uprooters. International Journal of Forest Engineering 24(2): 91-100.
 • Juntunen, M.-L. 2013. Metsänhoitoyhdistykset metsänhoidon työpalvelujen tuottajina. Metsätieteen aikakauskirja 2/2013: 141–154.
 • Kankaanhuhta, V. & Saksa, T. 2013. Cost-quality relationship of Norway spruce planting and Scots pine direct seeding in privately owned forests in southern Finland. Scandinavian Journal of Forest Research 28(5): 481-492.
 • Miina, J. & Saksa, T. 2013. Perkauksen vaikutus männyn kylvö- ja luontaisen taimikon kehitykseen ja taimikonhoidon ajanmenekkiin. Metsätieteen aikakauskirja 1/2013: 33-44.
 • Saksa, T. 2013. Regeneration after stump harvesting in southern Finland. Forest Ecology and Management 290: 79-82.
 • Uotila, K. & Saksa, T. 2013. Effects of early cleaning on young Picea abies stands. Scandinavian Journal of Forest Research 29(2): 111-119.

2012

 • Hallongren, H. & Rantala, J. 2012. Commercialisation and international market potential of Finnish silvicultural machines. Silva Fennica 46(4): 583-593.
 • Uotila, K., Rantala, J. & Saksa, T. 2012. Estimating the need for early cleaning in Norway spruce plantations in Finland. Silva Fennica 46(5): 683-693.

2011

 • Rantala, J. & Kautto, K. 2011. Koneellinen kitkentä taimikon varhaisperkauksessa - työajanmenekki, kustannukset ja työjäljen laatu. Metsätieteen aikakauskirja 1/2011: 3-12.
 • Rummukainen, A., Tervo, L., Kautto, K. & Pulkkinen, M. 2011. Maanmuokkaus- ja kylvölaiteyhdistelmien vertailuja männyn kylvössä Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Metsätieteen aikakauskirja 1/2011: 13-33.
 • Saksa, T. 2011. Kuusen istutustaimien menestyminen ja tukkimiehentäin tuhot eri tavoin muokatuilla uudistusaloilla. Metsätieteen aikakauskirja 2/2011: 91-105.
 • Saksa, T. & Valkonen, S. 2011. Dynamics of seedling establishment and survival in uneven-aged boreal forests. Forest Ecology and Management 261(8): 1409-1414.

2010

 • Kankaanhuhta, V., Saksa, T. & Smolander, H. 2010. The effect of quality management on forest regeneration activities in privately-owned forests in southern Finland. Silva Fennica 44(2): 341-361.
 • Korhonen, K.T., Ihalainen, A., Miina, J., Saksa, T. & Viiri, H. 2010. Metsänuudistamisen tila Suomessa VMI10:n aineistojen perusteella. Metsätieteen aikakauskirja 4/2010: 425-478.
 • Rantala, J. & Laine, T. 2010. Productivity of the M-Planter tree-planting device in practice. Silva Fennica 44(5): 859-869.
 • Rantala, J., Saarinen, V.-M. & Hallongren, H. 2010. Quality, productivity and costs of spot mounding after slash and stump removal. Scandinavian Journal of Forest Research 25(6): 507-514.
 • Saksa, T. & Miina, J. 2010. Perkaustavan ja -ajankohdan vaikutus männyn istutustaimikon kehitykseen Etelä-Suomessa. Metsätieteen aikakauskirja 2/2010: 115-127.
 • Uotila, K., Rantala, J., Saksa, T. & Harstela, P. 2010. Effect of soil preparation method on economic result of Norway spruce regeneration chain. Silva Fennica 44(3): 511-524.

2009

 • Kankaanhuhta, V., Saksa, T. & Smolander, H. 2009. Variation in the results of Norway spruce planting and Scots pine direct seeding in privately-owned forests in southern Finland. Silva Fennica 43(1): 51-70.
 • Kankaanhuhta, V., Saksa, T. & Miina, J. 2009. Quality management of forest regeneration service processes. In: Fournier, Mathéo, V. (ed.). Forest Regeneration: Ecology, Management and Economics. Nova Science Publishers, Inc., New York. p. 1-29.
 • Rantala, J., Harstela, P., Saarinen, V.-M. & Tervo, L. 2009. A techno-economic evaluation of Bracke and M-Planter tree planting devices. Silva Fennica 43(4): 659-667.

2008

 • Miina, J. & Saksa, T. 2008. Predicting establishment of tree seedlings for evaluating methods of regeneration for Pinus sylvestris. Scandinavian Journal of Forest Research 23(1): 12-27.
 • Rantala, J. 2008. Tilaaja-tuottaja-malli ja metsätalouden julkisrahoitteinen palvelutuotanto. Metsätieteen aikakauskirja 2/2008: 97-115.
 • Saksa, T. & Miina, J. 2008. Perkaustavan ja -ajankohdan vaikutus männyn istutustaimikon kehitykseen Etelä-Suomessa. Metsätieteen aikakauskirja 2/2008: 115–127.
 • Saksa, T. & Nerg, J. 2008. Kuusen istutus, luontainen uudistaminen ja näiden yhdistelmät kuusen uudistamisessa. Metsätieteen aikakauskirja 4/2008: 255-267.

2007

 • Saksa, T. & Miina, J. 2007. Cleaning methods in planted Scots pine stands in southern Finland: 4-year results on survival, growth and whipping damage of pines. Silva Fennica 41(4): 661-670.

2006

 • Kiljunen, N. 2006. Creating value through advanced silvicultural services. University of Joensuu, Faculty of Forestry. Dissertationes Forestales 17. 39 s. + 4 osajulk.
 • Kaila, S., Kiljunen, N., Miettinen, A. & Valkonen, S. 2006. Effect of timing of precommercial thinning on the consumption of working time in Picea abies stands in Finland. Scandinavian Journal of Forest Research 21: 496-504.
 • Rantala, J. & Kulmala, H.I. 2006. Verkostoitumisen nykytilanne, edellytykset ja mahdollisuudet metsätalouden palvelutuotannossa Pirkanmaalla. Metsätieteen aikakauskirja 3/2006: 353-367.
 • Rantala, J. & Saarinen, V.-M. 2006. Istutuskoneinvestointi alueyrittäjän näkökulmasta. Metsätieteen aikakauskirja 3/2006: 343-352.

2005

 • Rantala, J. 2005. Models for designing the production-distribution system in supply chains of the Finnish nursery industry (väitöskirja). Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja - The Finnish Forest Research Institute, Research Papers 936. 64 s. + 4 osajulk.

2004

 • Rantala, J. 2004. Linear programming and mixed integer programming in management of seedling transportation. International Journal of Forest Engineering 15(1): 41-51.
 • Rantala, J. 2004. Optimizing the supply chain strategy of a multi-unit Finnish nursery company. Silva Fennica 38(2): 203-215.
 • Rantala, J. 2004. Taimien toimitusketjun optimointi suomalaisessa taimiyhtiössä. Metsätieteen aikakauskirja 2/2004: 231-232.

2003

 • Rantala, J. 2003. Organisaation toimintamallin vaikutus metsänistutustyön kustannustehokkuuteen. Metsätieteen aikakauskirja 2/2003: 97-107.
 • Rantala, J., Kiljunen, N. & Harstela, P. 2003. Effect of seedling production and long-distance transportation planning strategies on transportation costs of a nursery company. International Journal of Forest Engineering 14(2): 65-73.
 • Rantala, J., Rikala, R., Viitarinne, E. & Leinonen, T.A. 2003. Taimien matka taimitarhalta istutuskohteelle - kysely- ja haastattelututkimus. Metsätieteen aikakauskirja 4/2003: 417-427.

Muut julkaisut ja artikkelit

2013

 • Saksa, T. 2013. Kannonnostoaloille tulee koivua vaihtelevasti. Taimiuutiset 1: 29-30.
 • Uotila, K. 2013. Kuusen istutusalojen varhaisperkaustarpeen estimointi. Metsätieteen aikakauskirja 1/2013: 104–105.

2012

 • Hallongren, H. 2012. Kitkevän perkaajan laitekehitys näyttää lupaavalta. Taimiuutiset 3: 20-22.
 • Hallongren, H. 2012. Mitä kitketyille kuusentaimikoille kuuluu? Taimiuutiset 3: 23-24.
 • Hallongren, H., Laine, T. & Juntunen, M-L. 2012. Metsänhoitotöiden koneellistamisesta ratkaisu metsuripulaan? Metsätieteen aikakauskirja 2/2012: 95-99.
 • Helenius, P., Saarinen, V.-M. & Kolehmainen, M. 2012. Hassiselta kone turvemaiden uudistamiseen. Taimiuutiset 2: 15-17.
 • Kankaanhuhta, V. 2012. Miksi omavalvonta on tehokasta? Taimiuutiset 4: 7-9.
 • Kankaanhuhta, V. 2012. Yllätysasiakas - työkalu laadukkaiden metsänuudistamispalvelujen kehittämiseen. Taimiuutiset 4: 10-12.
 • Kankaanhuhta, V. & Saksa T. 2012. Omavalvonnasta työkalu metsänhoidon laadun hallintaan. Metsätieteen aikakauskirja 2/2012:90-94.
 • Laine, T 2012. Istutuksen kustannustehokas koneellistaminen on mahdollista. Koneyrittäjä 4: 28-29.
 • Laine, T. & Hallongren, H. 2012. Käytäväperkauksella tehokkuutta ensiharvennuksiin. Taimiuutiset 3: 24-25.
 • Rantala, J. 2012. Metsänhoidon kustannustehokkuuden merkitys metsätaloudessa. Metsätieteen aikakauskirja 2/2012: 87–89.
 • Saarinen, V-M. 2012. Metsäpalveluiden kehittäminen ja kasvumahdollisuudet. Metsätieteen aikakauskirja 2/2012: 100-103.
 • Syri, M. & Laine, T. 2012. Ennakkoluulot murrettavissa - koneistuksella kohti tehokkaampaa metsänhoitoa. Taimiuutiset 3: 11-13.

2011

 • Kankaanhuhta, V. 2011. Metsäpalveluyritysten verkottuminen taimituotantoon. Taimiuutiset 1: 14-15.
 • Laine, T. 2011. Koneellinen istutus nyt ja tulevaisuudessa. Taimiuutiset 1: 6-8.
 • Miina, J., Saksa, T. & Valkonen, S. 2011. Männyn taimikoiden laatu tuoreen kankaan kasvupaikoilla. Metsätieteen aikakauskirja 1/2011: 39-45.
 • Rantala, J. & Laine, T. 2011. M-Planter-istutuslaitteen tuottavuus käytännön työolosuhteissa. Metsätieteen aikakauskirja 1/2011: 84-86.
 • Uotila, K., Rantala, J. & Saksa, T. 2011. Kustannustehokas ja kannattava metsänuudistamisketju. Metsätieteen aikakauskirja 1/2011: 35-38.

2010

 • Heiskanen, J. & Saksa, T. 2010. Miten kuusen viljely onnistuu hienojakoisilla savimailla? Taimiuutiset 1: 6-8.
 • Kankaanhuhta, V. 2010. Tukea metsäpalveluliiketoiminnan kehittämiseen. Metsäyrittäjä 1: 6-7.
 • Korhonen, K.T., Ihalainen, A., Miina, J., Saksa, T. & Viiri, H. 2010. Metsänuudistamisen tila Suomessa VMI10:n aineistojen perusteella. Metsätieteen aikakauskirja 4/2010: 425-478.
 • Rantala, J., Harstela, P., Saarinen, V.-M. & Tervo, L. 2010. Bracke- ja M-Planter-istutuslaitteiden teknis-taloudellinen vertailu. Metsätieteen aikakauskirja 1(1/2010): 92-94.
 • Rantala, J. 2010. Istutuksen koneellistaminen edellyttää logistiikan kehittämistä. Taimiuutiset 2/2010: 22-24.
 • Saarinen, V.-M. & Rantala, J. 2010. Metsäpalveluyrityksille on kasvavaa kysyntää kaikissa metsänomistajaryhmissä. Julkaisussa: Rieppo, K. ( toim.) Kasvun eväät metsä- ja puualan pienyrityksille. TTS:n julkaisuja 406: 40-47.
 • Saarinen, V.-M. & Rantala, J. 2010. Politiikkasuositukset: Metsäpalvelu- ja pientaimitarhayrittäjät. Julkaisussa: Rieppo, K. (toim.) Kasvun eväät metsä- ja puutalouden pienyrityksille. TTS:n julkaisuja 406: 67.
 • Saarinen, V.-M. 2010. Yhteisöjen metsissä on kasvupotentiaalia metsäpalveluyrityksille. Teho 1/2010: 22-24.
 • Saarinen, V.-M. 2010. Vain kannattava kasvu on kestävää. (Metlan näkökulma). Metsäyrittäjä 2: 8-9.
 • Saksa, T. 2010. Taimien toimitusketjun kartoitus Etelä-Savossa. Taimiuutiset 2: 17-22.

2009

 • Kankaanhuhta, V., Saksa, T. & Smolander, H. 2009. Kuusen istutus- ja männyn kylvötuloksen vaihteluun vaikuttavat tekijät Etelä-Suomen yksityismailla. Taimiuutiset 3: 7-9.
 • Rantala, J. 2009. Metsuriyrittäjiä ja palvelutoimistoja. Aarre 9: 42.
 • Saarinen, V.-M. & Rantala, J. 2009. Palveluyrittäjyys metsätaloudessa. Teho 4: 12-15.

2008

 • Harstela, P. 2008. Mets änhoitotöiden koneellistaminen. Julkaisussa: Rantala, S. (toim.). Tapion taskukirja. 25. uudistettu painos. Metsäkustannus, Helsinki. 3 s.
 • Rantala, J. 2008. Tilaaja-tuottaja-malli metsänomistajia aktivoimaan? Maaseudun Tulevaisuus 20.11.

2007

 • Harstela, P. 2007. Mets änhoito kustannustehokkaaksi. Julkaisussa: Kariniemi, A. (toim.). Kehittyvä puuhuolto 2007. 14.-15.2.2007, Jyväskylä. Seminaarijulkaisu. Metsäteho Oy, s. 99-104.
 • Rantala J. 2007. Metsätaimien tuotanto ja taimimarkkinat. TTS tutkimuksen tiedote. Luonnonvara-ala: Metsä 7(713). 4 s.
 • Rantala, J. 2007. Olisiko verkostoitumisesta maan tavaksi myös metsätalouden palvelutuotannossa? (vierasyliö). Maaseudun Tulevaisuus 24.1.
 • Rantala, J. 2007. Suomeen mahtuisi reilut 200 istutuskonetta. Taimiuutiset 1: 25.
 • Rantala, J. 2007. Tehokkuutta metsänhoitoon. Metsälehti 2: 11.

2007

 • Rantala, J. 2006. Verkostotalouden haasteet ja mahdollisuudet taimituottajan n äkökulmasta. Taimiuutiset 2: 6.
 • Rantala, J. & Saarinen, V.-M. 2006. Koneistutus yleistyy - sopiiko se myös alueyrittäjälle? Koneyrittäjä 5: 12-13.

2005

 • Kiljunen, N. & Rantala, J. 2005. Metsikön perustaminen laadukkaan puuraaka-aineen tuottamisen näkökulmasta. Julkaisussa: Heräjärvi, H. & Hakkila, P. (toim.). Metsän ja puun asialla. Professori Matti
 • Kärkkäinen 60 vuotta. Silva Carelica 51: 26-32.
 • Rantala, J. 2005. Lääkkeitä taimituotannon kustannustehokkuuden parantamiseen. Taimiuutiset 1: 21-22.
 • Rantala, J. 2005. Metsätaimituotannon yhtiöittäminen jäi puolitiehen (vierasyliö). Maaseudun Tulevaisuus 2.3.

2004

 • Rantala, J. 2004. Kustannukset kuriin taimijakelussa. Mets älehti 6: 18.
 • Rantala, J. 2004. Taimien toimitusketjun optimointi - taimitarhojen lukumäärän tarkastelua tuotannon ja
 • kuljetuksen kustannustehokkuuden näkökulmasta. Taimiuutiset 2: 15-16.
 • Kolström, T. & Harstela, P. 2004. Viisi teemaa puuntuotannon tulevaisuudesta. Metsätieteen aikakauskirja 4/2004: 541-545.

2003

 • Kalland, F. & Harstela, P. 2003. Ratkaisevatko yksityismetsien operatiivisen suunnittelun tarpeet metsäsuunnittelun kehittämisen suunnan. Metsätieteen aikakauskirja 3/2003: 403-407.

 

Päivitetty: 16.02.2016 /VKan   |  Kuvat: Metlan kuva-arkisto, ellei toisin mainita  |  © Metla  |  Palaute