sulje  avaa

AMK-opetus

Metsätalousinsinööri- ja ylempi AMK -opetus sekä täydennyskoulutus 

Mikkelin AMK:n Kasarmin kampuksen metsätalouden opetus

Kuva: Metsätalouden koulutus muutti kesällä 2013 Nikkarilasta (kuvassa) Mikkeliin. Kuvaaja: Heikki Lehmonen, MAMK.

Mikkelin AMK:n metsätalouden laitos Kasarmin kampuksella kuuluu metsäpalvelun osaamiskeskittymään Itä-Suomessa. Mikkelissä järjestetään korkeatasoista metsätalouden AMK -opetusta. Kasarmin kampuksella toimii metsätalouden koulutusohjelma, josta valmistuu metsätalousinsinöörejä. Metsätalouden laitoksella on myös ylempään AMK -tutkintoon johtava metsätalouden liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma. Tämän lisäksi Mikkelin AMK tarjoaa asiakaslähtöistä täydennyskoulutusta.

Metsätalouden koulutusohjelma (metsätalousinsinööri, AMK)

Koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa metsätalousinsinöörejä, jotka toimivat metsänhoidon, ja puunhankinnan suunnittelu-, markkinointi-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä tai itsenäisinä yrittäjinä.

Koulutusohjelmassa korostuvat metsänhoidon, metsäsuunnittelun, metsäalan liiketoiminnan ja vuorovaikutustilanteiden sekä puunhankinnan ja metsäympäristön hoidon osaaminen.

Metsätalouden liiketoiminnan koulutusohjelma (ylempi AMK -tutkinto)

Kuvaaja: Johanna Jalkanen, MAMK.

Metsätalouden liiketoiminnan koulutusohjelman tavoitteena on tuottaa opiskelijoille sellaista osaamista, joita työkokemusta omaavat alan vaativissa tehtävissä toimivat ammattilaiset tarvitsevat. Metsäosaamisen laajeneminen liiketoimintaosaamisen suuntaan parantaa kilpailukykyä työmarkkinoilla sekä parantaa uralla etenemisen mahdollisuuksia. Tutkinnon suorittaneiden entistä monipuolisempi koulutus tuo lisäarvoa myös yrityksille.

Koulutusohjelman pääteemana on metsäalan liiketoimintaosaamisen kehittäminen. Työelämälähtöinen koulutus kootaan neljän metsäalan kehittymisen kannalta keskeisen lähestymistavan ympärille: metsäalan markkinointiviestintä, metsäalan juridiikka, liiketoiminta ja johtaminen.

Asiakaslähtöinen täydennyskoulutus

Työelämässä tarvitaan jatkuvaa osaamisen ylläpitämistä ja jalostamista. Osaamisen kehittämisellä taataan metsäpalveluorganisaatioiden kilpailukyky sekä  ylläpidetään ja parannetaan henkilöstön osaamista, työkykyä ja hyvinvointia.

Lisätietoja koulutustarjontaan liittyen (http://www.mamk.fi/metsatalous):

Jukka Mäntylä (Koulutusjohtaja)
Mikkelin AMK, Metsätalouden laitos
PL 181
50100 Mikkeli
Email: jukka.mantyla @ mamk.fi
Puh: 040 534 5124

Kirsi Itkonen (Lehtori)
Mikkelin AMK, Metsätalouden laitos
PL 181
50100 Mikkeli
Email: kirsi.itkonen @ mamk.fi
Puh: 040 842 0623

Pasi Pakkala (Yliopettaja, Metsätalous)
Mikkelin AMK, Metsätalouden laitos
PL 181
50100 Mikkeli
Email: pasi.pakkala @ mamk.fi
Puh: 0400 780 029

 

Päivitetty: 16.02.2016 /VKan   |  Kuvat: Metlan kuva-arkisto, ellei toisin mainita  |  © Metla  |  Palaute