sulje  avaa
Metla > Metinfo > Metsänhoitopalvelut > Oppaat ja julkaisut

Päivittyvä Taimikonhoito-manuaali

 

Koneellisen taimikonhoidon toimihenkilöopas

  • Yleiskuvaus. Oppaassa esitellään lyhyesti koneellista taimikonhoitoa, siinä nykyään käytettäviä laitteita sekä koneellisen taimikonhoidon käyttöönoton kannalta oleellisinta tietoa kohdevalinnasta ja toimintatavoista.
  • Esiteltävät laitteet ovat Naarva Oy:n P25 kitkevä perkaaja, Usewood Oy:n Tehojätkä UW40 risuraivaimella ja MenSe Oy:n raivauspää.
  • Lataa: opas (pdf)
  • Lisätietoja: karri.uotila(@)luke.fi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koneellisen taimikonhoidon toimihenkilöopas
Koneellisen taimikonhoidon toimihenkilöopas.

Taimikonhoito – opetuskalvot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koneellista taimikonhoitoa Mense raivauspäällä
Kuva: Koneellista taimikonhoitoa Mense raivauspäällä (valokuva Ville Kankaanhuhta).

Taimikonhoidon kustannusten laskentatyökalu

  • Yleiskuvaus: työkalu antaa arvion raivaussahatyön keskimääräisistä kustannuksista erilaisilla taimikonhoitokohteilla. Sillä voi luokitella taimikoita niiden ominaisuuksien perusteella, jolloin sitä pystyy hyödyntämään metsätalouden päätöksenteossa ja kassavirta-arvioinnissa.
  • Hyöty käyttäjälle: työkalua pystyy hyödyntämään yksittäisten työmaiden hinnoittelussa. Työkalu on avuksi erityisesti pienialaisilla työmailla, joissa tarkemman ennakkohinnan määrittelyn kustannukset olisivat suhteettoman korkeat itse taimikonhoitotyön toteutukseen verrattuna.
  • Huomioitavaa: työkalun käytössä on huomioitava maantieteellinen rajoittuvuus, sillä laskentamallin aineisto on kerätty Pohjois-Savosta. Raivaussahatyön ajanmenekki pohjautuu lisäksi havaittuun poistumaan. Perattava puusto vaihtelee taimikoiden välillä paljon jopa kasvupaikaltaan identtisiltä vaikuttavilla kohteilla. Tämä tarkoittaa sitä, että yksittäisessä tapauksessa malli voi antaa huomattavasti todellisesta raivaussahatyön ajanmenekistä poikkeavan arvon.
  • Laskentamenetelmä: tämä Ms Excel -pohjainen työkalu pohjautuu taimikonhoidon ajanmenekin ennakkoarviointimalleihin, jotka on esitetty tarkemmin julkaisussa Uotila, K., Saksa, T., Rantala, J. & Kiljunen, N. 2014. Labour consumption models applied to motor-manual pre-commercial thinning in Finland. Silva Fennica 48(2). 14 s.
  • Lisätietoja: karri.uotila(@)luke.fi

 

 

 

Taimikonhoidon kustannuslaskuri
Kuva: MS-Excel pohjainen Taimikonhoidon kustannuslaskuri.

 

 

 

Päivitetty: 16.02.2016 /VKan   |  Kuvat: Metlan kuva-arkisto, ellei toisin mainita  |  © Metla  |  Palaute