Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metinfo » KUSTAA

KUSTAA – työkalu valuma-alueen vesistökuormituksen laskentaan

Sivukartta | Haku
Kuva: Metla/Erkki Oksanen

Maankäytöstä ja muusta ihmistoiminnasta aiheutuu lähes aina luonnon taustakuorman ylittävää ravinne- ja kiintoainekuormitusta vesistöihin. Eri kuormituslähteiden kokonaisvaikutuksen ja kuormituslähteiden keskinäisten suhteiden arviointi on keskeistä tarkasteltaessa ihmistoiminnan vaikutusta valuma-alueen vesistöihin ja suunniteltaessa toimenpiteitä kuormituksen vähentämiseksi. KUSTAA-työkalu on ominaiskuormitusmenetelmään perustuva laskentaohjelma valuma-alueen vesistökuormituksen laskentaan. KUSTAA sisältää tyypillisimmät typen, fosforin ja kiintoaineen haja- ja pistekuormitusta aiheuttavat maankäytön toimenpiteet ja muut kuormituslähteet.

Kuormitusarvion lähtötiedoiksi tarvitaan valuma-alueen ja sen vesistöjen pinta-alat, metsä- ja maataloustoimenpiteiden pinta-alat ja muut haja- ja pistekuormituslähteiden määrät vuositasolla. Tietojen perusteella tuotetaan arvio valuma-alueen kokonaiskuormituksesta ja sen jakautumisesta. Lisäksi esitetään yksinkertainen epävarmuusarvio. Julkaisussa esitellään tarkemmin KUSTAA-työkalussa käytettävä laskentamenetelmä ja havainnollistetaan ohjelman käyttöä ja kuormitusarvion laadintaa esimerkkilaskelmien avulla. Metsätalouden osalta KUSTAA perustuu aiemmin kehitettyyn KALLE–menetelmään.

KUSTAA-työkalu on kehitetty Metsäntutkimuslaitoksen, Suomen Ympäristökeskuksen ja Helsingin Yliopiston Maataloustieteiden laitosten yhteistyönä (MAHA-hanke, MMM 2526/311/2009). KUSTAA on integroitu taulukkolaskentaympäristöön ja tarkoitettu vapaasti käytännön toimijoiden käyttöön. Työkalua voidaan hyödyntää ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) ja vesiensuojelutoimien kohdentamisen tukena. Julkaisussa esitetty kattava yhteenveto haja- ja pistekuormituslähteiden ominaiskuormitusluvuista voi olla hyödyksi myös tuotteiden ja tuotannon elinkaarivaikutusten arvioinnissa.

Avainsanat: vesistökuormitus, maankäyttö, haja- ja pistekuormitus, ominaiskuormitusmenetelmä, typpi, fosfori, kiintoaine, vedenlaatu

  Päivitetty: 28.11.2014 /KBym | Copyright Metla | Palaute