Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metinfo » KIEMET » Valko-Venäjä

KIEMET – Keski-ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Sivukartta | Haku

Valko-Venäjän metsäteollisuus

Metsäsektorin arvonlisäys on metsätalous mukaan lukien 1,3 % Valko-Venäjän bruttokansantuotteesta (BKT). Metsäteollisuuden osuus koko teollisuustuotannon arvosta on 3 %. Tuotanto on painottunut puutuoteteollisuuteen ja erityisesti huonekalujen valmistukseen. Vuonna 2010 metsäsektorilla toimi 2 600 yritystä, joista suuria ja keskisuuria oli 160. Pienten yritysten osuus metsäteollisuuden tuotannosta on neljäsosa. Pääosa yrityksistä on yksityisiä. Keskeisin puunjalostaja on valtion omistama Bellesbumprom-konserni, johon kuuluu 60 metsäteollisuusyritystä.

Metsäsektorin työllisten osuus on 3 % kaikista maan työllisistä. Puunkorjuussa ja metsäteollisuudessa työskentelee 112 000 henkilöä, lisäksi metsätalous työllistää 30 000 henkilötyövuoden edestä.

Metsäteollisuutta on tarkoitus kehittää etenkin lehtipuun jalostamisen osalta. Puun kotimaista jalostusastetta pyritään nostamaan ja esim. puulevyjen ja sellun tuotantohankkeita on vireillä. Vuoteen 2015 erilaisten kehitysprojektien odotetaan vähintään kaksinkertaistavan metsäteollisuuden tuotannon. Valtio on pyrkinyt saamaan yksityisiä investointeja maan metsäteollisuuden nykyaikaistamiseksi.

Puutuoteteollisuuden arvonlisäys on  0,6 % BKT:sta. Sahatavaraa tuotetaan 2,5 milj. m³, josta yli puolet on yksityisen sektorin valmistamaa. Suuri osa sahoista on pieniä ja teknologialtaan vanhentuneita. Suurimmat sahat kuuluvat valtion Bellesbumprom-konserniin. Lisäksi sahatavaraa tuottavat metsätalousministeriön alaiset metsätalousyritykset, joilla on 71 sahalinjaa. Puulevyjen tuotanto on 0,7 milj. m³, josta lähes puolet on lastulevyä. Levytuotantoon on kansainvälisistä yrityksistä investoimassa mm. Kronospan. Puutuoteteollisuuden jatkojalosteista tuotetaan erityisesti puuhuonekaluja, joiden tuotanto on yli viisinkertaistunut 2000-luvun aikana.

Massa- ja paperiteollisuus on Valko-Venäjällä vaatimatonta ja sen osuus metsäteollisuuden tuotannon arvosta on noin neljäsosa. Sellun vuosituotanto on 50 000 t. Bellesbumprom-konserniin kuuluvalle Svetlogorskin sellu- ja kartonkitehtaalle on suunnitteilla rakentaa uusi sellulinja, jonka kapasiteetti tulee olemaan 400 000 t. Paperia ja kartonkia tuotetaan vuosittain noin 0,5 milj. tonnia, josta pääosa on pakkausmateriaaleja. Graafisten paperien osuus vuosituotannosta on 20 %.

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa. Puun ja metsäteollisuustuotteiden osuus on 3 % Valko-Venäjän kokonaisviennistä ja niiden viennin arvo 0,6 mrd. USD. Puutuoteteollisuuden tuotteiden osuus Valko-Venäjän metsäteollisuuden viennistä on viime vuosina ollut noin 50 % ja merkittävimmät vientituotteet ovat puulevyt ja puuhuonekalut. Paperin ja kartongin osuus metsäteollisuuden viennistä on ollut noin 33 % ja raakapuun 17 %. Merkittävin vientimaa on Venäjä, jonka osuus viennistä on lähes puolet. Muita tärkeitä kauppakumppaneita ovat Puola, Saksa ja Liettua.

Puun ja metsäteollisuustuotteiden osuus Valko-Venäjän kokonaistuonnista on 2 % ja tuonnin arvo 0,7 mrd. USD. Merkittävimpiä tuontiartikkeleita ovat paperi ja kartonki sekä niiden jalosteet, joiden osuus Valko-Venäjän metsäteollisuuden tuonnista on noin 75 %. Valko-Venäjälle tuodaan myös puulevyjä, joiden osuus tuonnista on 20 %. Tärkein tuontimaa on Venäjä, jonka osuus on puolet metsäteollisuuden tuonnista. Muita keskeisiä tuontimaita ovat Ukraina ja Puola.

Lisätietoa metsäteollisuuden ja ulkomaankaupan kehityksestä löytyy tilastot ja graafit -osiosta.

  Päivitetty: 27.08.2012 /SKar | Copyright Metla | Palaute