Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metinfo » KIEMET » Tšekki

KIEMET – Keski-ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Sivukartta | Haku

Tšekin metsävarat


Tšekin metsäala on 2,6 miljoonaa hehtaaria. Metsistä on hyödynnettävissä puuntuotantoon 95 prosenttia, josta havupuuvaltaista on 72 prosenttia ja lehtipuuvaltaista 14 prosenttia. Kansainvälisen luokittelun mukaan metsistä on 75 prosenttia ensisijaisesti talousmetsää. Suojeltuja ja suojametsiä on yhteensä 22 prosenttia. Tšekin oman käyttöluokituksen mukaan metsät jaetaan talousmetsiin (75 %), suojametsiin sekä erityisen tarkoituksen omaaviin metsiin. Suojametsiin kuuluvat esimerkiksi erittäin epäsuotuisilla kasvupaikoilla ja vuoristossa sijaitsevat metsät, ja erityisen tarkoituksen omaaviin metsiin kansallis- ja luonnonpuistot.

Puuston kokonaistilavuus on 769 miljoonaa kuutiometriä ja hehtaarikohtainen keskitilavuus 290 kuutiometriä. Puuston tilavuus on kaksinkertaistunut viimeisten 50 vuoden aikana. Puuston vuotuinen nettokasvu on 23 miljoonaa kuutiometriä ja hehtaarikohtainen 10 kuutiometriä.

Puuston muodostavat noin 70 kotoperäistä puulajia, joista yleisimmät ovat kuusi ja mänty. Kuusen osuus puuston tilavuudesta on 63 prosenttia ja männyn 15 prosenttia. Muihin yleisiin puulajeihin kuuluvat pyökki, tammet, euroopanlehtikuusi ja koivu. Havu- ja lehtipuiden nykyinen suhde on lähes vastakkainen niiden luontaiseen esiintymiseen verrattuna, mikä johtuu teollisuuden raaka-ainetarpeita varten perustettujen kuusikoiden suuresta määrästä. Metsänhoidon tavoitteena onkin luontaisempaan lajikoostumukseen siirtyminen ja lehtipuuston osuuden lisääminen.

Metsien kehitysluokissa vallitsevat päätehakkuuikää lähestyvät metsät, mikä on seurausta yli 80 vuoden takaisista laajoista hyönteistuhoista.

Metsänhoidon instituutti (Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem) on vastuussa metsäinventoinnista. Aikaisemmin metsäinventointi perustui Tšekissä 10 vuoden välein tehtävään yksittäisten metsiköiden inventointiin, jonka ongelmana oli kuitenkin metsiköiden rajojen ja niiden pinta-alojen muuttuminen eri inventointien välillä. Uudessa muodossa kansallinen metsäinventointi tehtiin vuosina 2001–2004 perustuen systemaattisesti koko Tšekin alueelle sijoitettuihin pysyviin koealoihin. Toinen inventointikierros aloitettiin vuonna 2011.

  Päivitetty: 22.01.2014 /SKar | Copyright Metla | Palaute