Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metinfo » KIEMET » Romania

KIEMET – Keski-ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Sivukartta | Haku

Metsävarat


Romanian metsäala on 6,4 milj. ha. Metsistä on talousmetsiä 52 %, suojametsiä 39 % ja suojelumetsiä 4 %. Puuntuotannossa hyödynnettävissä olevan metsämaan osuus on 73 %, josta havupuuvaltaista on 30 % ja lehtipuuvaltaista 70 %. Metsistä 67 % sijaitsee vuoristoalueilla ja 25 % mäkisillä alueilla.

Puuston kokonaistilavuus on 1,3 mrd. m³ ja keskitilavuus 211 m³/ha. Puuston vuotuinen nettokasvu on 35 milj. m³ ja hehtaarikohtainen nettokasvu 7,5 m³.

Puuston muodostavat 58 kotoperäistä puulajia. Yleisimmät lajit ovat pyökki ja kuusi, jotka muodostavat puuston tilavuudesta lähes kaksi kolmasosaa. Muita yleisiä puulajeja ovat saksanpihta, tammet, lehmukset, haavat, valeakaasia, mänty ja saarni. Maassa kasvatetaan lisäksi esim. hybridihaapaa. Vuoristometsissä vallitsevat havu-, seka- sekä pyökkimetsät, ja pyökin lisäksi merkittäviä lajeja ovat kuusi ja pihta. Muilla alueilla vallitsevina puulajeina ovat pyökki ja tammet.

Ikäjakauma on painottunut 0-20-vuotiaisiin metsiin, jotka muodostavat puustosta 22 %.

  Päivitetty: 11.10.2010 /AnNy | Copyright Metla | Palaute