Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metinfo » KIEMET » Latvia

KIEMET – Keski-ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Sivukartta | Haku

Metsävarat


Latvian metsäala on 3 milj. ha. Puuntuotannossa hyödynnettävissä oleva osuus metsäalasta on 94 %, josta 46 % on havumetsävaltaista, 39 % lehtimetsävaltaista ja loput 15 % sekametsää. Monikäyttö on ensisijainen käyttötarkoitus 80 prosentilla metsistä. Metsistä on suojeltuja tai suojametsiä viidesosa. Metsäksi määritellään Latviassa ekosysteemi, jolla olevat puut voivat luonnontilassa kyseisellä paikalla saavuttaa vähintään 7 metrin korkeuden ja jonka nykyinen tai mahdollinen latvuspeitto on vähintään 20 %. Metsät jaetaan viiteen kasvupaikkaan perustuvaan metsätyyppiluokkaan, jotka ovat kuivilla mineraalimailla, kosteilla mineraalimailla, kosteilla turvemailla, ojitetuilla mineraalimailla ja ojitetuilla turvemailla sijaitsevat metsät.

Puuston kokonaistilavuus on 600 milj. m³ ja keskitilavuus noin 200 m³/ha. Puuston vuotuinen nettokasvu on 16,5 milj. m³ ja hehtaarikohtainen nettokasvu 5,8 m³. Puuston tilavuus on lähes kaksinkertaistunut 1970-luvun alusta mm. metsänjalostuksen ja nuorten metsien hoidon seurauksena.

Puuston muodostavat 26 kotoperäistä puulajia. Latvia kuuluu boreaaliseen vyöhykkeeseen. Yleisimmät lajit ovat mänty, rauduskoivu, kuusi, harmaaleppä, haapa, tervaleppä, hieskoivu, saarni ja tammi. Suurin osa valtion omistamasta puustosta on havupuuta kun taas yksityisten omistamat metsät kasvavat tyypillisimmin lehtipuita. Lehtipuiden osuus metsien pinta-alasta on pienempi kuin maantieteellisen sijainnin ja kasvupaikan perusteella olisi odotettavissa. Koivu, harmaaleppä ja haapa ovat kuitenkin levinneet laajalle entisten maatalousmaiden metsittymisen vuoksi. Mänty muodostaa puuston tilavuudesta 40 %, rauduskoivu 30 % ja kuusi 17 %. Harmaa- ja tervaleppää on puuston tilavuudesta 8 % ja haapaa 4 %.

Eniten metsäalasta on 41–60-vuotiaita ja 61–80-vuotiaita metsiä, joista kumpikin muodostaa metsän pinta-alasta reilun viidesosan. Puulajirakenne on painottunut valtion metsien nuorimmissa ikäluokissa kuuseen ja vanhimmissa ikäluokissa mäntyyn.

Latvian valtion metsäntutkimuslaitos Silava on vastuussa metsien inventoinnista. Metsänomistajan on esitettävä metsänhoidon suunnittelua varten kerätyt inventointitiedot valtion metsäviranomaisille.

  Päivitetty: 17.09.2010 /AnNy | Copyright Metla | Palaute