Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metinfo » KIEMET » Viro

KIEMET – Keski-ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Sivukartta | Haku

Viro


Viro itsenäistyi vuonna 1991 ja Euroopan unioniin maa liittyi vuonna 2004. Maan asukasluku on 1,3 miljoonaa ja väestöntiheys on 32 henkilöä/km². Viron väestöstä kolmasosa asuu maaseudulla. Tärkeimmät luonnonvarat ovat liuskeöljy, turve, fosforiitti ja meripihka. Maan tärkeimmät teollisuustuotteet ovat elintarvikkeet, tekstiilit, koneet ja laitteet. Tärkeimmät vientituotteet ovat koneet ja laitteet, tekstiilit, puutavara, mineraalit ja elintarvikkeet. Viron tärkeimmät kauppakumppanit ovat Suomi, Ruotsi, Saksa ja Venäjä.

Viron 4,2 milj. ha maapinta-alasta metsää on puolet. Metsän osuus maa-alasta on Euroopan neljänneksi korkein Suomen, Ruotsin ja Slovenian jälkeen. Metsäala henkilöä kohden on 1,7 ha. Maan metsäala on kasvanut lähinnä entisten maatalousmaiden luontaisen metsittymisen sekä soiden kuivattamisen myötä. Myös puuston määrä on kasvanut viime vuosikymmenien aikana metsien pinta-alan lisääntymisen, metsiköiden keski-iän kasvamisen ja metsänparannustoimien vuoksi.

Suurin osa Viron metsistä on talouskäytössä, mutta myös maaperän, vesien- ja monimuotoisuuden suojelu ovat metsien keskeisiä tehtäviä. Suojeltuja tai suojametsiä on metsistä kolmasosa, mikä on naapurimaihin verrattuna suuri osuus. Suojelutavoitteiden vuoksi puunkorjuuta on rajoitettu hakkuukypsissäkin metsissä, mikä on johtanut ajoittaiseen metsäteollisuuden raaka-ainevajeeseen.

Metsistä on yksityisomistuksessa 45 % ja maareformin tavoitteisiin kuuluu tämän osuuden nostaminen 60 prosenttiin. Keskimääräinen metsätilan koko on 10 ha. Kansallisiin tavoitteisiin kuuluu vähintään 20 % osuuden säilyttäminen valtionmetsien osalta. Maassa käytetään pääasiassa FSC-sertifiointia.

Metsäsektorin arvonlisäyksen osuus BKT:sta on laskenut, mutta tästä huolimatta sen 3,7 % osuus on edelleen yksi Euroopan korkeimpia. Merkittävimmän osan tuotannosta muodostaa puutuoteteollisuus, joka on myös saanut merkittäviä ulkomaisia investointeja. Metsäsektorin työllisten osuus on noin 4 % kaikista maan työllisistä. Metsävarojen tehostunut käyttö on tasapainottanut metsäsektorin työvoimatarvetta valtion metsähallinnon työvoimatarpeen vähenemisestä ja koneiden käytön lisääntymisestä huolimatta. Metsäsektorin osuus viennistä on 12 %.

  Päivitetty: 29.05.2012 /SKar | Copyright Metla | Palaute