Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metinfo » KIEMET

KIEMET – Keski-ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Sivukartta | Haku

Ajankohtaista

8.6.2015 Valko-Venäjän metsätalouteen mallia Suomesta - Suomi näkyvästi esillä Lesdrevtech 2015 messuilla Minskissä

Metsäteollisuus on yksi Valko-Venäjän tärkeimmistä strategisista toimialoista ja vientitulojen kannalta tärkeä sektori. Metsäosaamista ja jalostusarvoa halutaan nyt kasvattaa. Osaamista halutaan vahvistaa suomalaisen mallin mukaan. Tämä tarjoaa mahdollisuuksia suomalaisille metsäalan toimijoille metsänhoidosta puunjalostamiseen. Ongelmana on rahoitus. Luovilla ratkaisuilla suomalaiset toimijat voivat vahvistaa asemaansa Valko-Venäjän markkinoilla. Suomalaiselle mallille on Valko-Venäjällä korkein mahdollinen tuki.

Lue lisää (pdf)

6.5.2015 Uusia julkaisuja bioenergian hyödyntämisestä Puolassa, Romaniassa ja Slovakiassa

Palveluun on lisätty kolme PromoBio-hankkeen julkaisua. Hankkeen tavoitteena oli aktivoida bioenergiaan liittyvää ohjelmatyötä ja uusien kaupallisten bioenergiahankkeiden syntyä valituilla kohdealueilla Puolassa, Romaniassa ja Slovakiassa.

7.4.2015 Maailmanpankilta rahoitusta Valko-Venäjän metsäprojektille

Maailmanpankki on myöntänyt 40,7 miljoonan dollarin lainan Valko-Venäjän metsäprojektille. Projektin tavoitteena on kehittää metsänhoitoa ja metsänuudistamista, lisätä hakkuutähteiden käyttöä ja kasvattaa metsien merkitystä osana kestävää kehitystä. Projektia rahoittaa myös Global Environment Facility 2,7 miljoonalla dollarilla. Projekti investoi esimerkiksi metsäkoneisiin, joilla voidaan tehdä nuorten metsien harvennuksia. Lisäksi hankitaan järeitä hakkureita, joita voidaan käyttää puujätteen ja hakkuutähteiden hyödyntämiseen. Projekti osallistuu myös taimitarhojen modernisointiin sekä metsäpalojen valvonta- ja sammutusjärjestelmän kehittämiseen. Kyseessä on toinen Maailmanpankin rahoittama projekti Valko-Venäjällä. Ensimmäinen toteutettiin vuosina 1994-2002, ja sen tavoitteena oli mm. parantaa puumarkkinoiden toimintaa sekä kehittää metsäsertifiointia ja metsäpalojen torjuntaa.

Lähde: Maailmanpankki

Projektin kuvaus

7.11.2014 Valko-Venäjällä toteutetaan kolmea sellu- ja paperiteollisuuden investointihanketta

Valko-Venäjällä ollaan toteuttamassa kolmea sellu- ja paperiteollisuuden investointihanketta, joiden suunnitellaan valmistuvan vuonna 2015. Tuotantokapasiteetin odotetaan olevan täydessä käytössä vuonna 2017. Investointien suuruus ylittää 1,4 miljardia dollaria.

Suurin investointihankkeista on rakenteilla oleva Svetlogorskin sellu- ja kartonkitehtaan massalaitos, jonka tuotantokapasiteetti on 400 000 tonnia. Hankkeen kustannukset ovat yli 859 miljoonaa dollaria, josta 680 miljoonaa dollaria on lainarahoitusta Kiinasta. Toinen investointihankkeista on kartonkitehdas, jota Dobruškajan paperitehdas ”Geroj truda” rakentaa. Uutta tuotantokapasiteettia tulee 200 000 tonnia vuodessa. Hanketta toteutetaan kiinalaisella rahoituksella, investoinnin suuruus on noin 350 miljoonaa dollaria. Kolmatta investointihanketta toteuttaa sanomalehtipaperitehdas ”Zavod gazetnoj bumagi”, joka modernisoi pinnoitteissa käytettävän paperin tuotantoa.

Lähde: Bellesbumprom

28.8.2014 Metso teknologiatoimittajaksi Valko-Venäjän massatehtaalle

Metso on saanut laajan prosessiautomaatio- ja venttiiliteknologiatilauksen JSC Svetlogorsk Pulp & Board Plant -yhtiön rakenteilla olevalle Valko-Venäjän ensimmäiselle valkaistua kraftmassaa tuottavalle tehtaalle Svetlogorskissa, tiedottaa yhtiö. Tehtaan vuosikapasiteetti on 400 000 tonnia. Tilauksen teki laitoksen kokonaistoimituksesta vastaava kiinalainen insinööritoimisto China CAMC Engineering Co., Ltd. (CAMCE). Laitteet toimitetaan syksyn 2014 aikana ja otetaan käyttöön arvioiden mukaan vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä. Tilauksen arvoa ei julkisteta.

Lähde: Metso Oyj

20.8.2014 Valko-Venäjän presidentti kieltää puunviennin 2016 alkaen

Presidentti Lukašenko haluaa järjestyksen Valko-Venäjän metsiin. Presidentin mukaan metsänkäyttö tulee olla vuodesta 2015 alkaen samalla tasolla kuin edistyksellisissä maissa, kuten Suomessa. Raakapuun vienti lopetetaan Valko-Venäjältä vuoden 2016 alusta alkaen, vientiin saa mennä vain korkean jalostusasteen tuotteita. Poikkeuksia saa tehdä vain presidentin kanssa erikseen sovituissa tapauksissa.

FAOSTATin mukaan Valko-Venäjältä vietiin vuonna 2013 ulkomaille 2,7 miljoonaa kuutiometriä ainespuuta eli noin viidesosa koko tuotannosta. Suurin vientimaa on Puola.

Lähteet: Valko-Venäjän presidentin sivut, FAOSTAT

14.4.2014 Maailmanpankki rahoittaa puuenergiaan siirtymistä Valko-Venäjällä

Maailmanpankki on myöntänyt Valko-Venäjälle 90 miljoonan dollarin lainan biomassan käytön edistämiselle lämmöntuotannossa. Hankkeessa parannetaan energiatehokkuutta ja siirrytään puun käyttöön kaukolämmön tuotannossa kolmentoista kaupungin alueella. Hanke rahoittaa mm. olemassa olevien öljy- ja kaasukattiloiden korvaamista biomassakattiloilla, haketuskaluston hankintaa ja polttoaineen varastointitilojen rakentamista.

Tuontienergiasta riippuvainen Valko-Venäjä aikoo nostaa biomassan käyttöä energianlähteenä 32 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Kaukolämmöllä on tässä keskeinen osa, koska sen piirissä on 60 prosenttia maan väestöstä.

Lisää aiheesta: World Bank

22.1.2014 Tšekin kuvaus päivitetty

2.10.2013 Infokorttisarja valmis

22.8.2013 Puolan atlas julkaistu

12.8.2013 Valko-Venäjä investoi metsäteollisuuteen kaksi miljardia dollaria

Valko-Venäjä investoi metsäteollisuuteen yli kaksi miljardia dollaria, tiedottaa maan hallitus. Tämän vuoden aikana avataan viisi puunjalostuslaitosta ja ensi vuonna kolme. Svetlogorskin sellutehdas käynnistyy puolestaan vuonna 2015. Tavoitteena on siirtyä raakapuun viejästä korkealaatuisten puulevyjen valmistajaksi. Lisäksi vähintään puolet tuotetuista puulevyistä on määrä valmistaa jatkojalosteiksi.

Lähde: Valko-Venäjän hallitus

7.8.2013 Baltian maat nojaavat puutuoteteollisuuteen

7.8.2013 Bioenergian käyttöä edistetään Itä-Euroopassa

11.6.2013 Slovakian atlas julkaistu

15.3.2013 Infokortit Tšekin ja Slovakian metsäsektorin yrityksistä julkaistu

25.1.2013 Infokortit Ukrainan metsätaloudesta ja -teollisuudesta julkaistu

4.1.2013 Ukrainan kuvaus päivitetty

3.9.2012 Valko-Venäjälle uusi markkinasellutehdas

Valko-Venäjän presidentti on antanut määräyksen (30.9.2012 N 391) sulfaattisellutehtaan rakentamisesta. Uusi laitos rakennetaan Svetlogorskin sellu- ja kartonkitehtaan yhteyteen. Suunniteltu kapasiteetti 400 000 t/v on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2015. Investoinnin suuruus on 864 milj. USD ja se toteutetaan osin kiinalaisella rahoituksella.

Lähde: Presidentin nettisivut

19.12.2012 Raportti Suomen ja Slovakian puunkorjuun ulkoistamisesta julkaistu

27.8.2012 Infokortit Valko-Venäjän metsätaloudesta ja -teollisuudesta julkaistu

15.8.2012 Valko-Venäjän, Ukrainan, Romanian ja Puolan yrityskortit julkaistu

2.7.2012 Valko-Venäjän kuvaus päivitetty

31.5.2012 Ukrainan biopolttoainemarkkinat saattavat pienentyä 80 %

29.5.2012 Viron kuvaus päivitetty

29.5.2012 Puolan verkostoitumismatkan aineistot julkaistu

7.5.2012 Latvian ja Liettuan talousnäkymät

Aalto yliopiston Kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskus CEMAT on julkaissut raportit Latvian ja Liettuan taloustilanteesta. Lue lisää.

13.4.2012 Puolalla on EU:n siirtymätalousmaiden vahvin metsäsektori

12.4.2012 Metsäsektorin liiketoimintamahdollisuudet Puolassa -seminaarin esitykset

28.2.2012 Verkostoitumismatkojen päiväkirjat

24.1.2012 Uusi julkaisu: Keski- ja Itä-Euroopan maiden metsäteollisuusvertailu

11.8.2011 Valko-Venäjällä toteutetaan useita investointihankkeita puunjalostuksessa seuraavan viiden vuoden aikana

Valko-Venäjän pääministeri Sergei Sidorski ilmoitti, että Valko-Venäjä aikoo toteuttaa kahdeksan suurta puunjalostusalan investointihanketta vuosina 2011–2015.

”Suhtaudumme avoimesti puunjalostusalan investointeihin, mutta sillä ehdolla, että tulevat investoijat eivät luo kilpailua maan sisällä omien puunjalostusalan tuotantolaitostemme kesken. Jo nyt meillä toimii puunjalostusalalla ulkomaisia yrityksiä, jotka noudattavat sovittuja pelisääntöjä ja toimivat yhteisillä ehdoilla. Nämä yritykset hankkivat raaka-aineet (julkisesti) pörssistä ja valmistavat tuotteitaan vientiä varten”, Sidorski totesi. Hän korosti myös sitä, että seuraavan viisivuotiskauden aikana tärkein tehtävä on valkovenäläisten yritysten kehittäminen ja tuotannon jalostusasteen nostaminen. Tämän vuoksi pääpaino onkin kansallisissa yrityksissä.

Esimerkiksi OAO Ivatsevitšdrev -yrityksessä on viime vuosina toteutettu laajamittaista hanketta, jonka tarkoituksena on yrityksen nykyaikaistaminen ja tuotteiden kilpailukyvyn parantaminen. Valtio tukee hanketta. Jo syksyllä 2011 otetaan käyttöön aivan uusi tehdas, joka valmistaa lastulevyjä ja laminoituja levyjä 250 000 kuutiometriä vuodessa. Uuden tuotantolaitoksen käyttöönoton myötä OAO Ivantsevitšdrevin on mahdollista suunnilleen nelinkertaistaa tuotantonsa.

Lähde: Valko-Venäjän hallituksen nettisivut

OAO Ivatsevitšdrev kuuluu valtiolliseen metsäalan konserniin Bellesbumprom, jonka alaisuuteen on keskittynyt 60 yritystä ja 70 % Valko-Venäjän puunjalostuksesta.

7.3.2011 Valko-Venäjä koneellistaa puunkorjuutaan

Valko-Venäjällä ollaan investoimassa puunkorjuun modernisointiin, tiedottaa maan metsätalousministeriö. Tavoitteena on koneellistaa 70 % hakkuista vuoteen 2015 mennessä. Koneita on tarkoitus ostaa 1 400 yksikköä, mm. 200 hakkuukonetta, 410 metsätraktoria ja 180 puutavara-autoa.

Vuoteen 2015 mennessä hakkuusuunnitteen hyödyntäminen nousee 95 prosenttiin ja metsätalousministeriön alaisten laitosten hakkuumäärä nousee 9 miljoonaan kuutiometriin. Lisäksi yksityiset yritykset hakkaavat 2 milj.m³. Polttohakkeen tuotantomäärä kasvaa 426 000 tonniin. Lähde: Valko-Venäjän metsätalousministeriö

3.3.2011 Metsäsektorin koulutus- ja verkostoitumismatka Ukrainaan

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu (KIEMET) -hankkeessa järjestetään 22.–25.3.2011 verkostoitumismatka Kiovan ympäristöön. Matka on suunnattu maan metsätaloudesta ja liiketoimintamahdollisuuksista kiinnostuneille metsäsektorin yrityksille ja muille alan toimijoille. Lue lisää.

12.1.2011 Viron talousnäkymät -katsaus

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskus CEMAT on julkaissut Viron talousnäkymät -katsauksen. Raportti on luettavissa täällä.

8.12.2010 Metlan työraportti Valko-Venäjän energiasektorista

Metsäntutkimuslaitoksen työraportteja -sarjassa on ilmestynyt englanninkielinen, Valko-Venäjän energiasektoria käsittelevä tutkimus. Raportti "Energy sector in Belarus: Focus on wood and peat fuels" on luettavissa täällä.

12.11.2010 Suomalaisuus oivallinen valttikortti Valko-Venäjän markkinoilla

Suomen uusi yhteystoimisto Minskissä tähtää mahdollisuuksien avaamiseen Baltian markkinoiden taakse Valko-Venäjälle. Lue artikkeli aiheesta Ulkoasiainministeriön sivuilta.

9.11.2010 Liettuan talousnäkymät -katsaus

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskus CEMAT on julkaissut Liettuan talousnäkymät -katsauksen. Raportti on luettavissa täällä.

18.10.2010 Suomalaisinvestointien poliittis-hallinnolliset riskit Venäjällä, Ukrainassa ja Valko-Venäjällä

Turun kauppakorkeakoulun Pan-Eurooppa Instituutin tutkimus "Suomalaisinvestointien poliittis-hallinnolliset riskit Venäjällä, Ukrainassa ja Valko-Venäjällä" käsittelee ulkomaisen investoijan riskiä läntisissä IVY-maissa suomalaisten yritysten näkökulmasta. Tutkimus on luettavissa suomenkielisenä täällä.

30.4.2010 Baltian talousnäkymät 2010 raportit

Aalto Yliopiston Kauppakorkeakoulun Kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskus CEMAT on julkaissut Baltian talousnäkymät raportit. Asiakirjat ovat ladattavissa sähköisessä muodossa täällä.

1.3.2010 Metsäsektorin kansainvälisestä yhteistyöstä Keski- ja Itä Euroopan siirtymätalousmaissa

28.1.2010 Slovakian metsätalouden kehitysstrategia

13.1.2010 Tutkimustietoa taloudellisesta toimintaympäristöstä IVY-maissa

Turun Kauppakorkeakoulun julkaisema tutkimusraportti Political risk for foreign firms in the Western CIS kartoittaa neljän IVY-maan taloudellista toimintaympäristöä ulkomaisen sijoittajan näkökulmasta. Tutkimuksessa analysoidaan liiketoimintaan liittyvää riskiä Valko-Venäjän, Moldovan, Venäjän ja Ukrainan markkinoilla.

Tutkimusraportin sähköinen versio on luettavissa täällä

  Päivitetty: 08.06.2015 /KBym | Copyright Metla | Palaute