Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metinfo » KIEMET » Ukraina

KIEMET – Keski-ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Sivukartta | Haku

Ukraina


Ukraina itsenäistyi vuonna 1991. Maailman kauppajärjestön jäsen maa on ollut vuodesta 2008. Ukrainan ja Euroopan unionin välisen vapaakauppa-alueen muodostamiseen liittyvät neuvottelut ovat käynnissä. Maan asukasluku on 46 milj. ja väestöntiheys 76 hlö/km². Väestöstä kolmasosa asuu maaseudulla. Tärkeimpiä luonnonvaroja ovat rautamalmi, kivihiili, magnesium, maakaasu, öljy, suola, sulfaatti, titaani, kaoliini, nikkeli, elohopea ja laajat mustamultaiset viljelysmaat. Tärkeimpiä teollisuus- ja vientituotteita ovat metallit, kivennäistuotteet, koneet, elintarvikkeet ja kemianteollisuuden tuotteet. Ukrainan merkittävimmät kauppakumppanit ovat Venäjä ja muut IVY-maat sekä Euroopan unionin maat.

Ukrainan 58 milj. ha maa-alasta metsää on 17 %. Metsäala henkilöä kohden on 0,2 ha. Metsistä on talousmetsää 46 %, suojametsää 31 % ja suojelumetsää 4 %. Metsäala on kasvanut lähinnä käyttämättömien maatalousmaiden metsittämisen myötä. Maan erityispiirteenä on metsien laaja käyttö maataloustuotannon suoja-alueina etenkin maan eteläosissa. Vuotuinen raakapuun tuotanto on noin 16 milj. m³.

Metsät ovat pääasiassa valtion omistuksessa ja ne on annettu pysyvään käyttöön eri valtionlaitoksille. Yksityisesti omistetun metsän osuus on vähemmän kuin 0,1 %. Maassa on käytössä FSC-sertifiointi. Metsäalan keskeisiin haasteisiin kuuluvat esimerkiksi metsien hoidon puutteellisuus, laajat radioaktiivisen säteilyn saastuttamat metsäalueet ja suojeltujen metsien yhä kasvava osuus.

Metsäsektorin arvonlisäys on 1,5 % BKT:sta. Merkittävimmän osan metsäteollisuuden tuotannosta muodostaa puutuoteteollisuus ja maassa tuotetaan etenkin sahatavaraa ja lastulevyä. Metsäsektorin työllisten osuus on 1 % kaikista maan työllisistä. Metsäsektorin merkitys on korostunut alueellisesti. Puun ja metsäteollisuustuotteiden osuus viennistä on 3 %.

  Päivitetty: 28.08.2014 /SKar | Copyright Metla | Palaute