Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metinfo » KIEMET » Puola

KIEMET – Keski-ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Sivukartta | Haku

Puola


Puola on ollut Euroopan unionin jäsen vuodesta 2004 ja Maailman kauppajärjestön jäsen vuodesta 1995. Sen kokonaispinta-ala on 313  000 km², asukasluku 38,2 miljoonaa ja väestöntiheys 125 henkilöä/ km². Väestöstä 38 % asuu maaseudulla. Maan arvokkaimpiin luonnonvaroihin kuuluvat kalkki, kivi- ja ruskohiili, kupari, liitu sekä sinkki, lyijy, rikki, suola ja hopea. Tärkeimpiä teollisuustuotteita ovat elintarvikkeet, metallit, koneet, laitteet, autot ja kemikaalit. Puolan tärkeimmät kauppakumppanit ovat Saksa, Italia, Ranska, Iso-Britannia, Venäjä, Kiina ja Italia.

Puolan 30,6 milj. ha maapinta-alasta metsää on lähes 30 %. Metsän kokonaispinta-alalla ja puuston tilavuudella mitattuna Puola kuuluu Euroopan metsäisimpiin maihin. Metsäala henkilöä kohden on noin 0,2 ha. Puolan metsistä 63 % on ensisijaisesti talouskäytössä. Suojeltujen tai suojametsien osuus on 26 %. Metsien alueellinen rikkoutuneisuus on tyypillistä Puolan metsille ja metsäalaa on pyritty laajentamaan metsittämisellä. Vuotuinen raakapuun tuotanto on 35 milj. m³. Lähes kaikki Puolassa korjattu puu käytetään kotimaan tarpeisiin.

Yli 80 % metsistä on valtion omistuksessa. Vuotuisesta ainespuun tuotannosta 95 % tulee valtion metsistä. Yksityismetsänomistajat omistavat keskimäärin 1,3 ha metsää, joista korjattu puu ohjautuu tyypillisesti pienkäyttöön. Metsämaan ja maatalousmaan ulkomaalaisomistusta on rajoitettu vuoteen 2016. Metsäalan keskeisimpiä haasteita ovat metsien alueellinen rikkonaisuus, yksityismetsien puutteellinen hoito, monokulttuurien suuri määrä ja huono metsänterveystilanne. Puolassa on käytössä FSC-sertifiointi ja tavoitteita PEFC-sertifioida aiemmin FSC-sertifioidut metsät.

Metsäsektorin työllisten osuus on 1,1 % kaikista maan työllisistä. Metsäsektorin arvonlisäys on 1,5 % BKT:sta. Suurin metsäteollisuuden ala on puutuoteteollisuus ja maassa tuotetaan etenkin puuhuonekaluja ja puulevyjä. Puolan metsäteollisuuden merkittävimpiin vientituotteisiin kuuluvat paperi ja kartonki sekä puulevyt. Jatkojalosteista huonekalut ovat Puolen vientisektorille merkittävin artikkeli. Metsäsektorin osuus Puolan viennistä vuonna 2007 oli  6 %.

  Päivitetty: 17.04.2012 /KBym | Copyright Metla | Palaute