Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metinfo » KIEMET » Liettua

KIEMET – Keski-ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Sivukartta | Haku

Liettua


Liettua itsenäistyi vuonna 1990. Maa on ollut Maailmankauppajärjestön jäsen vuodesta 2001 ja Euroopan unionin jäsenmaa vuodesta 2004 lähtien. Liettuan kokonaispinta-ala on 65 300 km². Maan asukasluku on 3,4 miljoonaa ja väestöntiheys 55 henkilöä/km². Väestöstä yksi kolmasosa asuu maaseudulla. Liettuan tärkeimpiin luonnonvaroihin kuuluvat metsät, dolomiitti ja erilainen maa-aines. Maan tärkeimpiä vientituotteita ovat koneet, laitteet ja kuljetusvälineet, kivennäistuotteet ja tekstiilit. Liettuan merkittävimpiä kauppakumppaneita ovat Venäjä, Saksa, Latvia, Iso-Britannia ja Puola.

Liettuan 6,3 milj. ha maapinta-alasta metsiä on yksi kolmasosa. Metsäala on henkilöä kohden 0,6 ha. Metsistä 70 % on ensisijaisesti talousmetsää. Suojametsää on 10 % ja suojelumetsää 9 %. Raakapuun vuotuinen tuotanto on 6 milj. m³.

Metsistä on yksityisomistuksessa 35 %. Metsistä 15 % on edelleen omistajilleen palauttamisen alaisena. Yritykset ovat voineet omistaa metsää vuodesta 2005 lähtien. Yksityismetsänomistajat omistavat metsää keskimäärin 3,4 ha. Metsänomistajien osuuskunnilla on merkittävä asema yksityismetsätaloudessa. Valtion metsät on FSC-sertifioitu ja yksityismetsänomistajat ovat pyrkineet PEFC-sertifioimaan metsänsä.

Metsäsektorin keskeisiin haasteisiin kuuluu mm. maareformin loppuunsaattaminen metsien tehokkaan käytön edistämiseksi, pieniläpimittaisen puun jalostuksen kehittäminen, pieniläpimittaisen raakapuun, hakkuutähteiden energiakäytön lisääminen sekä laittomien hakkuiden, metsäpalojen ja metsän saastumisen estäminen.

Metsäsektorin arvonlisäyksen osuus BKT:sta on 2,4 %. Työssäkäyvästä väestöstä 1,8 % toimii metsäsektorin ammateissa. Tärkeimpiä metsäteollisuuden tuotteita ovat puutuoteteollisuuden tuotteet, etenkin huonekalut. Puupolttoaineiden vienti on ollut voimakkaassa kasvussa viime vuosien aikana.

  Päivitetty: 11.10.2010 /AnNy | Copyright Metla | Palaute