Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot

Suomen metsät 2012

Sivukartta | Haku

Suomen metsät 2012 -raportti yhdistää metsäpolitiikan linjaukset ja niiden vaikutukset metsien tilaan. Se kertoo uusimman tiedon Suomen metsien tilasta, selvittää päätöksien vaikutukset metsätalouteen ja metsien suojeluun ja seuraa muutoksia. Metsiä tarkastellaan kuuden kriteerin valossa.

Metsävarat

 

Suomen metsien tila on kohentunut viimeisten 20 vuoden aikana. Puuston määrä on lisääntynyt 40 vuoden kuluessa yli 40 %. Samanaikaisesti metsistä on voitu hakata ja käyttää puuta metsien nykyisen puuvaraston sisältämä puumäärä eli 2 200 miljoona kuutiometriä.

Monimuotoisuus

Metsien monimuotoisuuden turvaamiseksi talous­metsissä on toteutettu luonnonhoito­toimia ja metsien suojelupinta-ala on kolminkertaistettu 35 vuoden aikana, joiden ansiosta tiettyjen metsälajien uhanalais­tuminen on pysähtynyt.

Terveys ja elinvoimaisuus

Koska puuvarojen käyttö on selkeästi metsien vuotuista kasvua pienempi, Suomen metsät toimivat ns. hiilinieluna sitoen ilmakehästä puustoon ja maahan hiiltä, jonka määrä vastaa noin puolta Suomen teollisuuden aiheuttamista vuotuisista hiilidioksidipäästöistä.

Suojametsät

Vuosien 2010 ja 2011 myrskytuhoja lukuun ottamatta laaja-alaisia metsätuhoja ei ole Suomessa esiintynyt viimeiseen 30 vuoteen. Ilmastonmuutoksen arvioidaan lisäävän metsien kasvua, mutta samalla ilmaston ääri-ilmiöt lisääntynevät ja voivat aiheuttaa paikallisia tuhoja.

Tuotanto ja käyttö

Metsien ja niiden biopohjaisten tuotteiden ja ekosysteemipalvelujen arvioidaan muodostavan edelleen tärkeän elinkeinoperustan Suomen kansantaloudelle varauduttaessa ilmastonmuutoksen lieventämiseen ja hyvinvointipalvelujen tuottamiseen kansalaisille.

Yhteiskunnallinen ja taloudellinen merkitys

Matalaenergisenä ja hiilineutraalina raaka-aineena puulla ennakoidaan olevan suuri kysyntä uusiutuvan metsäenergian tuotannossa, puurakentamisessa sekä uusissa biotalouden tuotteissa. Metsäsektorin osuus on bruttokansan­tuotteesta 5 % prosenttia, mutta voi nousta alueellisesti yli 10 %:iin.

Tietoa raportista

  Updated: Updated: 13.04.2012 /MLier|  Photo: Erkki Oksanen, Metla, unless otherwise stated | Copyright Metla | Feedback