Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot

Suomen metsät eurooppalaisessa vertailussa
valikoitujen indikaattoreiden avulla kuvattuna

Sivukartta | Haku

Suomen metsät ovat pääosin havupuuvaltaisia metsiä, joissa sekapuustona kasvaa usein myös lehtipuita

Metsäala

Metsäala on perinteinen ja keskeinen mittari, jota tarvitaan kuvaamaan metsien muutoksia. Metsäala kertoo metsän peittämän maa-alan muutoksista sekä metsien suhteellisesta osuudesta muihin maankäyttömuotoihin nähden. Metsäalaan kohdistuu yhtä aikaa hyvin erilaisia tavoitteita ja tarpeita kuten puuntuotanto, virkistyskäyttö, luonnonsuojelu, turismi ja maisematekijät. Erilaiset tavoitteet voidaan sovittaa yhteen monikäyttöperiaatteella, ilman että metsäalaa erotellaan erilaisten tavoitteitten mukaisiin lohkoihin.

Suomi on metsäpeitteen perusteella Euroopan metsäisin valtio. Suomen maapinta-alasta kolme neljäsosaa on metsää, eli noin 23 miljoonaa hehtaaria (76 %) on metsien peitossa. Tämän lisäksi huomattava määrä maa-alasta eli noin 3 miljoona hehtaaria, on vähäpuustoista aluetta tai puutonta metsätalouden maata, kuten avoimia suoalueita sekä kivikkoalueita.

Havupuuvaltaisia, männyn ja kuusen vallitsemia metsiä on lähes 90 %. Melkein kaikki (96 %) Suomen metsät luokitellaan luonnonmetsien kaltaisiksi metsiksi. Metsissä näkyy ihmisen vaikutus, mutta puulajit ovat kotimaisia ja metsien puulajirakenne muistuttaa luonnonmetsien rakennetta. Koskemattomien metsien osuus on 4 %, joista lähes 60 % sijaitsee suojelualueilla. Puuviljelmiä, joita hoidetaan maataloustuotannon kaltaisin menetelmin, ei Suomessa ole peltojen metsitysalueita lukuun ottamatta.

Suomen metsä-ala edustaa noin 11 %:ia Euroopan metsien kokonaisalasta (210 miljoonaa hehtaaria). Puolet Euroopan metsistä on havupuuvaltaisia, yksi neljäsosa lehtipuuvaltaisia ja yksi neljäsosa sekametsiä. Luonnonläheisiksi metsiksi luokitellaan noin 87 % Euroopan metsistä; koskemattomia metsiä on 4 % ja istutusmetsiä 9 %. Koskemattomat metsät sijaitsevat pääosin Pohjoismaissa, Baltian alueella ja itäisessä Euroopassa. Istutusmetsät sijaitsevat pääosin Keski- ja Länsi- Euroopan alueella.

 

 

Metsän ja muun puustoisen alan osuus maa-alasta Euroopan eri valtioissa.

  Updated: 24.02.2012 /MLier |  Photo: Erkki Oksanen, Metla, unless otherwise stated | Copyright Metla | Feedback