Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot

Suomen metsät eurooppalaisessa vertailussa
valikoitujen indikaattoreiden avulla kuvattuna

Sivukartta | Haku

Metsien suojelualueet

Metsien suojelualueet ovat vanhin keino luonnon ja luonnonvarojen suojelussa. Monimuotoisuudeltaan rikkaiden tai harvinaisten suojelualueiden muodostaminen luonnonsuojelulailla sitovasti pysyviksi suojelukohteiksi onkin keskeinen tavoite eri valtioiden suojelupolitiikassa kautta Euroopan.

Luonnonsuojelualueiksi erotetut alueet kohdistuvat usein eri tarkoituksiin, joita voivat olla biologisen diversiteetin suojelu, maisemansuojelu ja luonnon monumenttien tai metsien suojaamistoimintojen turvaaminen. Kokonaiskuvan luomiseksi tarvitaan siksi luokittelua erottamaan suojelutavoitteet toisistaan.

 

 

Suojeltujen metsien määrä (ympyrän koko) jaoteltuna suojelun tiukkuuden mukaisiin luokkiin.

 

Euroopan metsien suojelualueiden luokitteluun kehitettiin vuosina 2001–2006 erityinen luokitus. Tämä tehtiin siitä syystä, että Euroopassa metsien suojelun järjestäminen poikkeaa olennaisesti muista maanosista. Euroopassa suojelualueet ovat yleensä pieniä ja ne sijaitsevat pirstaloituneina muiden maankäyttömuotojen seassa. Suojelualueita on perustettu myös hyvin erilaisilla tavoitteilla ja hoito-ohjeilla. Euroopan metsien suojelun kuvaamista varten kehitetty MCPFE luokitus monimuotoisuutta varten sisältää kolme luokkaa: mitään ihmisen toimenpiteitä ei sallita, vähäiset toimenpiteet sallittu ja suojelu aktiivisesti hoitamalla.

Noin 10 % Euroopan metsistä on suojeltu biologista monimuotoisuutta varten. Monimuotoisuutta varten suojeltujen alueiden ylläpidon tiukkuus vaihtelee paljoni Euroopan valtioiden välillä. Pohjois-Euroopassa ja eräissä itäisen Euroopan valtioissa tiukka suojelu ilman ihmisen toimenpiteitä tai vähäiset toimenpiteet sallien on yleinen muoto, kun taas Keski- ja Etelä-Euroopassa aktiivinen hoito suojelualueilla monimuotoisuutta varten on yleisintä. Tämä kertoo siitä, kuinka erilaisia lähestymistapoja on sovellettu suojeluun Euroopan eri osissa johtuen luonnon olosuhteista, perinteistä ja väestötiheydestä.

Viimeisten 10 vuoden aikana metsien suojeluala yhdessä biodiversiteettiä ja maisema-arvoja varten on kasvanut Euroopassa vuosittain noin puoli miljoonaa hehtaaria.

Suomessa korostetaan suojelualueilla tiukkaa suojelua. Lukuisten erilaisten suojeluohjelmien ja päätösten ansiosta suojeltujen metsien määrä on Suomessa kolminkertaistunut viimeisten 35 vuoden aikana. Kaikkiaan suojeltuja ja rajoitetussa metsätalouskäytössä olevia metsiä on yhteensä liki 3 miljoonaa hehtaaria eli 13 % metsäalasta. Eurooppalaisessa vertailussa suurimmat suojelualueet ilman ihmisen toimenpiteitä sijaitsevat Suomessa. Niiden suuruus on kaikkiaan 841 000 hehtaaria (noin 5 % metsämaasta), mikä on lähes puolet koko Euroopan tiukasti suojeltujen metsien pinta-alasta.

  Updated: 24.02.2012 /MLier |  Photo: Erkki Oksanen, Metla, unless otherwise stated | Copyright Metla | Feedback