Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot

Suomen metsät eurooppalaisessa vertailussa
valikoitujen indikaattoreiden avulla kuvattuna

Sivukartta | Haku

Puuston kasvu ja hakkuut

Puuston vuotuinen nettokasvu ja vuotuiset hakkuut Euroopassa (1950–2010).
Puuston vuotuinen kasvu (1935–2010) ja vuotuinen poistuma Suomessa (1950–2010).

 

Puuston vuotuisen kasvun ja poistuman välinen suhde on päämittari puuntuotannollisen kestävyyden arvioimisessa. Kestävyys toteutuu, kun kokonaispoistuma ei ylitä pitkällä tähtäimellä metsien kasvua. Sekä Euroopassa että Suomessa vuotuinen puuston kasvu on ylittänyt selvästi hakkuut ja poistuman metsistä vähintään 25–40 %:lla vuodesta 1970 alkaen. Samana aikana puuston kokonaistilavuus on lisääntynyt yli 40 %.

Taloudellisen taantuman vuoksi viime vuosina puumarkkinat ovat olleet vaikeuksissa ja tämä on vaikuttanut myös markkinoille tulevan puutavaran määrään ja hakkuisiin. Siksi viime vuosina kestävistä hakkuumahdollisuuksista on jäänyt entistä enemmän käyttämättä.

Suomessa viimeisten 40 vuoden aikana on metsistä voitu korjata metsien nykyistä puuvarastoa vastaava määrä puuta eli noin 2 200 miljoonaa kuutiometriä. Tästä voidaan tehdä se johtopäätös, että systemaattinen työ kestävän metsätalouden hyväksi, oikea-aikainen metsänhoito, metsien suunnittelu ja metsänomistajien oma aktiivinen ote sekä valtiovallan tukitoimenpiteet ovat olleet menestyksekkäitä.

 

  Updated: 24.02.2012 /MLier |  Photo: Erkki Oksanen, Metla, unless otherwise stated | Copyright Metla | Feedback