Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot

Suomen metsät eurooppalaisessa vertailussa
valikoitujen indikaattoreiden avulla kuvattuna

Sivukartta | Haku

Terveys ja elinvoimaisuus

Metsien terveyden ja elinvoimaisuuden säilyminen ja ylläpitäminen on välttämätön metsien olemassaololle ja metsien antamien palvelujen ja tuotteitten turvaamiselle. Metsien terveyteen vaikuttavat useat tekijät samanaikaisesti. Terveys voi heikentyä abioottisten tekijöiden, kuten ilmakehän lämpenemisen, ilman epäpuhtauksien, poikkeuksellisten ilmasto-olojen tai huolettoman metsien hakkuun ja puutavaran varastoinnin vuoksi. Terveyden heikentyminen voi johtua myös bioottisista tuhotekijöistä kuten sienten ja hyönteisten aiheuttamista taudeista.

Ilmastonmuutoksen arvioidaan lisäävän paikallisten tuhojen riskiä, jotka syntyvät lumen, myrskyjen ja hyönteistuhojen voimakkaammasta esiintymisestä. Hyönteiset ja taudit on todettu olevan Euroopassa useimmin esiintyviä metsien terveyttä uhkaavia tekijöitä. Euroopan metsäpinta-alasta 6 % on yhden tai useamman tuhotekijän vaurioittamaa. Myrskyjen, tuulen ja lumen aiheuttamat vauriot ovat yleisimpiä Keski- ja Pohjois- ja Lounais-Euroopassa, kun taas metsäpalojen aiheuttamia tuhoja raportoidaan eniten eteläisessä ja itäisessä Euroopassa.

Lukuun ottamatta vuonna 2010 tapahtuneita paikallisia myrskytuhoja Suomessa ei ole esiintynyt laaja-alaisia tuhoja 30 vuoteen. Satunnaisia paikallisia tuhoja esiintyy silloin tällöin, joista taloudellisesti merkittävimmät ovat olleet sieni- ja hyönteistuhot, myrskytuhot ja hirvieläinten aiheuttamat taimikkotuhot. Ilmastonmuutoksen arvioidaan lisäävän metsien kasvua, mutta toisaalta äärimmäiset sääilmiöt lisääntynevät ja aiheuttavat paikallisia tuhoja aiempaa enemmän.

  Updated: 24.02.2012 /MLier |  Photo: Erkki Oksanen, Metla, unless otherwise stated | Copyright Metla | Feedback