Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot

Suomen metsät eurooppalaisessa vertailussa
valikoitujen indikaattoreiden avulla kuvattuna

Sivukartta | Haku

Puuston määrä ja hiilen sidonta

Metsäbiomassan sitoma hiili (maanpinnan ylä- ja alapuolinen) EU-27 valtioissa.

Puuston määrä on perustunnus metsien inventoinneissa ja käyttökelpoinen mittari monien puunkäyttötavoitteiden kuvaamisessa. Puuston määrä kertoo erityisesti hakkumahdollisuuksista; paljonko puuta voidaan kestävästi käyttää ja hakata. Siksi puusto muodostaa tärkeän perustan erilaisille metsäsuunnittelulaskelmille. Edelleen puuston määrä on suorassa suhteessa maanpäällisen puuston biomassan kanssa ja antaa siten tiedot hiilensidonnan laskemista ja hiilitaseita varten.

 

Puuston määrä Euroopassa

Suurimmat puuston tilavuudet Euroopassa mitataan Saksassa, Ruotsissa, Ranskassa, Puolassa ja Suomessa. Vaikka Suomen metsäpinta-ala on suuri, puuston määrä hehtaarilla on kuitenkin vain noin puolet metsien keskimääräisestä puuston määrästä verrattuna Saksaan, Sveitsiin tai Slovakiaan. Tämä ero johtuu erilaisista ilmasto- ja maaperäoloista ja erilaisista puulajeista.

Vastaavat puulajit kuten tavallinen kuusi, ovat Saksassa 10–15 metriä pitempiä ja 10–20 cm paksumpia kuin Suomessa. Euroopan metsien puuston nykyinen tilavuus on 32 690 miljoonaa kuutiometriä ja vuosittainen tilavuuden kasvu on 1,2 % eli 350 miljoonaa kuutiometriä vuodessa viimeisten 20 vuoden aikana. Suomessa vastaavat tunnusluvut ovat 2 206 miljoonaa kuutiometriä ja 1 % eli 22 miljoonaa kuutiometriä vuodessa.

 

Hiilensidonta

Euroopan ja Suomen metsät ovat tärkeitä hiilinieluja, koska ne sitovat suuren määrän hiilidioksidia ilmakehästä puustoon ja maaperään. Metsäbiomassaan (maanpäällinen ja maanalainen biomassa) on sitoutunut Euroopan Unionin (EU-27) valtioissa 9 900 miljoonaa tonnia ekvivalenttista hiilidioksidia. EU-27 valtioissa metsäbiomassan vuosittainen hiilensidonta on 430 miljoonaa tonnia, joka vastaa noin 9 %:ia EU-27 valtioiden kasvihuonekaasujen päästöistä. Suomen metsät sitoivat viimeisten 10 vuoden aikana keskimäärin 35 miljoonaa tonnia ekvivalenttista hiilidioksidia vuodessa, mikä vastaa noin 50 %:ia Suomen teollisuuden vuotuisista hiilen päästöistä.

Puuston keskitilavuus hehtaarilla m3/ha (vasemmalla) ja puuston kokonaistilavuus milj. m3 metsämaalla (oikealla) Euroopan eri valtioissa.

 

  Updated: 24.02.2012 /MLier |  Photo: Erkki Oksanen, Metla, unless otherwise stated | Copyright Metla | Feedback