Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot

Suomen metsät eurooppalaisessa vertailussa
valikoitujen indikaattoreiden avulla kuvattuna

Sivukartta | Haku

Metsäsektorin työvoima

Metsäsektorin luomat työpaikat kertovat sosiaalisista hyödyistä, jotka metsätalous voi luoda erityisesti maaseudun kehityksessä. Riittävä työvoiman määrä ja laatu on tärkeä tekijä kestävässä metsätaloudessa.

Euroopassa metsäsektorin työllistävä merkitys on edelleen laskenut erityisesti niissä valtioissa, joissa on suuri potentiaali koneellistaa metsätyötä kuten Keski- ja Itä-Euroopassa. Sitä vastoin Länsi- ja Pohjois-Euroopassa työvoima näyttää vakiintuneen melko alhaiselle tasolle ja useissa valtioissa työpaikkojen vähentymisen lasku on jo pysähtynyt.

Suomessa vuonna 2010 metsäsektori työllisti noin 69 000 henkilöä, joka oli noin 3 % kaikista työllisistä. Alueellisesti metsäsektorin työllistävä vaikutus kuitenkin vaihtelee ja on suurimmillaan siellä, missä sijaitsevat myös suurimmat metsäteollisuuslaitokset. Suomessa metsäsektorin työllistämä henkilömäärä on vakiintunut, mutta maailmanlaajuinen taloudellinen taantuma vuosina 2008–2009 aiheutti laskun työllistämisessä erityisesti paperi- ja selluloosateollisuudessa. Vuonna 2010 keskimääräinen työttömyysaste metsäsektorilla oli 9 %.

 

Metsäsektorin työlliset Euroopassa, 1000 työllistä vuonna 2010. Metsäsektorin osuus (ml. huonekaluteollisuus) työllisistä metsäkeskusalueittain 2008.

 

 

  Updated: 24.02.2012 /MLier |  Photo: Erkki Oksanen, Metla, unless otherwise stated | Copyright Metla | Feedback