Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot

Suomen metsät eurooppalaisessa vertailussa
valikoitujen indikaattoreiden avulla kuvattuna

Sivukartta | Haku

Metsänhoidon käytännöt

 

Metsien hoidon käytännöt ovat muuttuneet 10–15 vuoden aikana Euroopassa entistä selvemmin biologisen monimuotoisuuden huomioonottamisen suuntaan. Toimenpiteinä ovat olleet lahopuuston lisääminen metsissä sekä arvokkaiden luontokohteiden suojaamista talousmetsissä. Suomessa metsien monimuotoisuuden turvaamisessa tärkeimmät menetelmät ovat olleet arvokkaitten elinympäristöjen ja biotooppien suojaaminen, sekapuuston suosiminen sekä lahopuuosuuden lisääminen.

Suomessa 15 vuotta sitten valittu uusi metsien käsittelyn suuntaus on johtanut tuloksiin ja positiivisia muutoksia voidaan jo havaita talousmetsissä. Uhanalaisten lajien arviointi on toteutettu Suomessa kahdesti saman IUCN:n luokituksen mukaisesti vuosina 2000 ja 2010. Vuonna 2010 tehty arviointi osoitti, että tiettyjen metsälajien vähentyminen on hidastunut Suomessa, eräissä tapauksissa jopa pysähtynyt, vaikka kokonaisuudessaan metsälajien uhanalaistumiskehitystä ei ole ollut mahdollista pysäyttää. Lahopuun ja säästöpuun jättäminen uudistamisalueille on ollut erityisesti tärkeää uhanalaistumiskehityksen hidastamisessa.

 

  Updated: 24.02.2012 /MLier |  Photo: Erkki Oksanen, Metla, unless otherwise stated | Copyright Metla | Feedback