Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot

Suomen metsät eurooppalaisessa vertailussa
valikoitujen indikaattoreiden avulla kuvattuna

Sivukartta | Haku

Metsäsektorin merkitys bruttokansantuotteessa

Metsäsektorin osuus bruttokansantuotteesta metsäkeskusalueittain (BKT) Suomessa 2008.

Metsäsektorin ja puu- ja paperituotteiden osuus bruttokansantuotteesta kertoo metsäsektorin makroekonomisesta merkityksestä valtion tasolla. Tätä mittaria voidaan käyttää myös arvioidessa sitä, kuinka metsätalous vaikuttaa kestävään kehitykseen, ennen muuta alueelliseen kehitykseen ja työllistämiseen maaseudulla.

Metsätalouden toiminnat, mekaanisen puun jalostus sekä selluloosan ja paperin tuotanto yhdessä merkitsevät kokonaisuudessaan noin 1 %:ia Euroopan bruttokansantuotteesta. Metsäsektorin merkitys vaihtelee kuitenkin paljon eri valtioiden kesken. Metsäsektorin osuus bruttokansantuotteesta on laskenut viime vuosikymmeninä lähinnä siitä syystä, että muiden sektoreiden tuotanto on kasvanut voimakkaammin kuin metsäsektorin. Euroopan massa- ja paperituotanto on kokenut jyrkän laskun viimeisen 10 vuoden aikana.

Suomessa metsäsektorin osuus bruttokansantuotteesta on noin 4,8 %. Alueellisesti tämä osuus voi olla jopa yli 10 %, erityisesti itäisessä Suomessa ja Kainuussa. Taloudellinen taantuma vuosina 2008–2009 aiheutti lähes 20 %:in tuotannon laskun massa- ja paperiteollisuudessa ja samanaikaisesti menetettiin runsaasti työpaikkoja metsäsektorilla. Vuonna 2009 taloudellisen taantuman jyrkimpänä vuotena metsäsektorin arvonlisäys oli 6 miljardia euroa, kun se oli kaksi vuotta aiemmin 8,5 miljardia euroa.

 

Metsäsektorin osuus bruttokansantuotteesta (BKT) 2010 Euroopassa.

  Updated: 08.03.2012 /MLier |  Photo: Erkki Oksanen, Metla, unless otherwise stated | Copyright Metla | Feedback