Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot

Suomen metsät 2012: Kriteeri 5 Suojametsät

Sivukartta | Haku

Suojametsäalueilla metsien hakkuita on lakisääteisesti rajoitettu, jotta metsäraja ei siirry etelään.

Metsien suojatoimenpiteiden ylläpitäminen ja lisääminen (B.7)

Maan tasaisen pinnanmuodostuksen ja vuoristoalueiden puuttumisen vuoksi Suomessa metsillä ei ole samanlaista eroosion ja lumivyöryjen suojamerkitystä kuin monissa muissa Euroopan maissa. Metsien suojatoimenpiteet kohdistuvatkin Lapin metsäraja- alueen suojametsiin. Suojametsäalueella33 metsätaloustoimenpiteiden erityistavoitteena on metsärajan alenemisen estäminen ja alueen metsien elinvoimaisuuden säilyttäminen.

Metsälain mukaan suojametsäalueen metsiä tulee hoitaa ja käyttää erityistä varovaisuutta noudattaen ja siten, ettei toimenpiteillä aiheuteta metsärajan alenemista.

Valtioneuvoston päätös suojametsistä velvoittaa Metsäntutkimuksen seuraamaan suojametsäalueen sekä Lapin ja Oulun läänin korkeiden alueiden metsien uudistumista.

Ylin ohjaus- ja toteuttamisvastuu suojametsäasioissa kuuluu maa- ja metsätalousministeriölle. Käytännön toteuttajia ovat Metsähallitus ja Suomen metsäkeskuksen alueyksiköt. Metsäntutkimuslaitos seuraa suojametsäalueen sekä Lapin ja Oulun läänien korkeiden alueiden metsien uudistumista ja laatii siitä selvityksen maa- ja metsätalousministeriölle kerran 10 vuodessa.

Ympäristönsuojelunäkökohdat otetaan huomioon suojametsien hoidon ja käytön suunnittelussa. Suojametsäalueella puuston hakkuu muuhun kuin kotitarpeeksi on sallittua vain Suomen metsäkeskuksen alueyksiköiden hyväksymän hakkuu- ja uudistussuunnitelman mukaisesti.

Linkkejä

 

33 Suojametsäalueen muodostavat Enontekiön ja Utsjoen kunnat kokonaisuudessaan sekä Inarin, Kittilän, Kolarin, Muonion, Sallan, Savukosken ja Sodankylän kunnissa sijaitsevat alueet, joiden rajat on merkitty maastoon maanmittaustoimituksessa.

  Updated: 07.03.2012 /MLier |  Photo: Erkki Oksanen, Metla, unless otherwise stated | Copyright Metla | Feedback