Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot

Suomen metsät 2012: Kriteeri 4 Monimuotoisuus

Sivukartta | Haku

Metsänuudistaminen (4.2)

Kuva 4.2. Metsänuudistaminen ja metsänuudistamismenetelmät 1965–2010.

 

Metsälain mukaan uudistushakkuun jälkeen uudistusalalle on kohtuullisessa ajassa saatava taloudellisesti kasvatuskelpoinen taimikko, jonka kehittymistä muu kasvillisuus ei välittömästi uhkaa. Uudistaminen tehdään luontaisena uudistamisena21, jos alueella on puuston, maaperän ja pintakasvillisuuden perusteella ennalta arvioiden riittävät edellytykset luontaisen taimiaineksen muodostumiseen. Muulloin käytetään avohakkuuta, jossa puusto poistetaan, ja uudistusala kylvetään tai istutetaan käyttäen paikallista alkuperää olevaa metsänviljelyaineistoa.

Vuonna 2010 metsiä uudistettiin yhteensä 133 000 hehtaarin suuruisella alueella. Uudistamispinta-ala oli pienimmillään 30 vuoteen, johtuen osittain metsänhakkuiden vähentymisestä. Luontaiseen uudistumiseen tähtääviä hakkuita tehtiin 24 000 hehtaarilla, taimia istutettiin 84 000 hehtaarille ja siemeniä kylvettiin 25 000 hehtaarille. Vuotuinen metsänuudistamisala on vaihdellut vuosina 1996–2010 välillä 133 000–178 000 hehtaaria/ vuosi. Luontaisen uudistamisen osuus uudistusalasta on ollut keskimäärin neljännes, kylvön viidennes ja istutuksen yli puolet.

Kaikkiaan Suomen talousmetsistä noin 35 % on uudistettu viljelemällä eli kylväen tai istuttaen. Kaikki muut talousmetsät ovat syntyneet uudistumalla luontaisesti tai aktiivisen luontaisen uudistamisen kautta. Myös viljellen perustetuissa metsissä suuri osa puista on luontaisesti syntyneitä, mikä edistää sekametsärakenteen muodostumista.

Linkkejä

 

 

21 Uudistamistavat: Luontaisessa uudistamisessa uusi puusukupolvi syntyy luontaisesti hakkuu alalle jätettyjen siemenpuiden tai suojuspuiden taikka hakkuualan reunametsän puiden siemenistä. Metsänviljelyssä uusi puusukupolvi perustetaan kylvämällä siemeniä tai istuttamalla taimia. Myös viljellen perustetuissa metsissä on runsaasti luontaisesti syntyneitä puita.

  Updated: 07.03.2012 /MLier |  Photo: Erkki Oksanen, Metla, unless otherwise stated | Copyright Metla | Feedback