Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot

Suomen metsät 2012: Kriteeri 4 Monimuotoisuus

Sivukartta | Haku

Kuollut puuaines (4.5)

Lahopuun jättäminen uudistamisalalle mahdollistaa tiettyjen eliölajien säilymisen kasvupaikalla puuston sukupolvesta toiseen.

 

Tietyt metsien eliölajit tarvitsevat elinympäristökseen lahoavaa puuainesta. Useat näistä eliölajeista ovat uhanalaisia. Tuoreimman, vuonna 2010 julkaistun eliöiden uhanalaisuutta koskevan raportin mukaan lahopuun väheneminen on ensisijainen uhkatekijä 164 lajille eli 11 prosentille kaikista uhanalaisista lajeista.

Etelä-Suomen metsissä (talousmetsissä ja luonnonsuojelualueilla) yli 10 cm järeää kuollutta ja lahoavaa puuta oli VMI 10 (2004–2008) tulosten mukaan keskimäärin 3,3 kuutiometriä hehtaarilla ja Pohjois-Suomessa 9,0 kuutiometriä hehtaarilla.

 

Taulukko 4.5. Kuolleen puuston tilavuus metsä- ja kitumaalla 2008.

Metsäkeskus alueet

Kuolleet puut

Pystypuut m³/ha

Maapuut m³/ha

Yhteensä m³/ha

Havupuu

Lehtipuu

Yhteensä

Havupuu

Lehtipuu

Yhteensä

Havupuu

Lehtipuu

Yhteensä

Koko maa

1,3

0,3

1,7

3,5

0,6

4,2

4,8

0,9

5,9

Etelä-Suomi

0,9

0,3

1,2

1,6

0,4

2,1

2,5

0,7

3,3

Pohjois-Suomi

1,8

0,4

2,2

5,9

0,7

6,8

7,7

1,1

9,0

Lähde: Metsäntutkimuslaitos, valtakunnan metsien inventointi.

 

Edelliseen VMI 9 (1996–2003) mittaukseen verrattuna lahopuun määrä oli lisääntynyt Etelä-Suomessa ja vähentynyt hieman Pohjois- Suomessa. Vanhoissa luonnontilaisissa metsissä kuollutta ja lahoavaa puuta saattaa olla 60–120 kuutiometriä hehtaarilla, mutta määrä vaihtelee suuresti kasvupaikan viljavuuden, metsien kehitysvaiheen ja luonnontuhojen mukaan.

Kuolleen puun määrä metsissä lisääntyy, koska nykyisin uudistusaloille jätetään tarkoituksellisesti säästöpuita turvaamaan metsien monimuotoisuutta ja lahopuun määrää. Vuosina 1995–2010 yksityismetsien ja metsäteollisuusyritysten metsien uudistushakkuissa oli säästetty keskimäärin 3,1 m³/ha elävää puustoa. Kuolleen puuston määrä hakkuualoilla vaihteli välillä 1–1,4 m³/ha. Eläviä säästöpuita hakkuualoilla oli keskimäärin 11 kappaletta.

Metsäsertifioinnin standardien mukaan sertifioitavan alueen uudistusaloille tulee jättää keskimäärin vähintään 5–10 kuollutta tai elävää pystypuuta, joiden rinnankorkeusläpimitta on yli 10 senttimetriä. Nykyisin myös yksittäiset tuulenkaatamat puut jätetään usein metsiin. Taloudellisesti vähäarvoiset lehtipuut jätetään korjaamatta kaikissa hakkuissa.

Linkkejä

 

  Updated: 13.03.2012 /MLier |  Photo: Erkki Oksanen, Metla, unless otherwise stated | Copyright Metla | Feedback