Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot

Suomen metsät 2012

Sivukartta | Haku

Tietoa päivitetystä Suomen metsät 2012 -raportista

 

Tämä julkaisu on päivitetty versio vuonna 2011 julkaistusta Suomen metsät 2011 raportista. Päivitys on tehty Metlan toimesta, käyttäen hyväksi Metsätilastollinen vuosikirjan uusimpia tietoja.

Julkaisija:
Maa- ja metsätalousministeriö ja Metsäntutkimuslaitos

Julkaisun nimi:
5/2011 Suomen metsät 2011 (päivitetty versio 2012)
Kestävän metsätalouden kriteereihin ja indikaattoreihin perustuen

Kirjoittajat ja toimitus:
Jari Parviainen ja Sinikka Västilä, Metla
Valokuvat: Metla/Erkki Oksanen, ellei toisin mainita.

ISBN 978-952-453-665-3 (Verkkojulkaisu)
ISSN 1797-397X

ISBN 978-952-453-664-6 (Painettu)
ISSN 1238-2531

Kuvat ja taitto: Sari Elomaa, Metla

HTML-versio: Jari Parviainen, Sinikka Västilä ja Markus Lier, Metla

Alkusanat


Kriteerit ja indikaattorit ovat vakiintuneet metsätalouden kestävyyden arviointi- ja seurantavälineeksi. Indikaattoreita on käytetty Suomessa erityisesti metsätalouden esittelyssä ja raportoinnissa sekä kansallisen metsäohjelman ja alueellisten metsäohjelmien seurannassa ja laatimisessa. Indikaattoreita on sovellettu myös käytännön metsänhoidon ohjaamiseen ja metsäsertifiointiin.

Suomi on ollut maailmanlaajuisesti aloitteellinen kriteerien ja indikaattorien kehittämistyössä Helsingissä vuonna 1993 pidetystä toisesta Euroopan metsäministerikonferenssista alkaen. Ensimmäinen yleiseurooppalainen kestävän metsätalouden kriteeri- ja indikaattorikokoelma laadittiin Suomen ja Portugalin johdolla vuosina 1993–1995. Suomen ensimmäinen indikaattorikokoelma valmistui 1996. Sittemmin indikaattoreita on päivitetty. Nykyinen sovellettava yleiseurooppalainen kokoelma perustuu Wienissä 2003 pidetyn ministerikokouksen päätöksiin.

Käsillä oleva Suomen metsät 2011 katsaus on neljäs kriteereihin ja indikaattoreihin perustuva metsien tilan arviointi Suomessa. Aiemmat Suomen metsät katsaukset ja arvioinnit on tehty vuosina 1997, 2003 ja 2007.

Suomen metsät 2011 katsaus on muokattu avoimen yhteistyön hengessä kuten kansallinen metsäohjelma. Maa- ja metsätalousministeriönasettama kansainvälisen metsäpolitiikan neuvottelukunta on käsitellyt katsauksen ja sen jäsenet ovat kommentoineet sisältöä. Tietojen koostaminen ja indikaattorien kirjoittamistyö on tehty Metsäntutkimuslaitoksessa, jossa siihen on valtakunnan metsien inventoinnin ja metsätilastojen ylläpitämiseen liittyvien tehtävien vuoksi hyvät valmiudet.

Suomalaisen indikaattorikokoelman painoarvoa lisää jopa yli 90 vuotta vanhojen aikasarjojen antama seurantatieto Suomen metsistä ja uusien ajankohtaisten keskusteluteemojen mukaan ottaminen tarkasteluun. Kokoelma tarjoaa aineistoa myös kotimaiseen ja kansainväliseen metsätalouden esittelyyn ja raportointiin, jonka vuoksi katsauksessa kuvataan lyhyesti Suomen metsien ja metsätalouden kehitys, merkitys ja moniulotteisuus suomalaisessa yhteiskunnassa.

Kiitän lämpimästi katsauksen laadintaan osallistuneita henkilöitä ansiokkaasta ja hyvin tehdystä työstä. Samalla toivon, että raportin arvokasta sisältöä käytetään laajasti viestimään Suomen metsien ja metsätalouden tilasta kansainvälisenä metsän vuonna 2011 ja sen jälkeen.

Helsingissä 25. toukokuuta 2011

Sirkka-Liisa Anttila
Maa- ja metsätalousministeri


  Updated: 13.03.2012 /MLier |  Photo: Erkki Oksanen, Metla, unless otherwise stated | Copyright Metla | Feedback