Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot

Suomen metsät 2012: Kestävän hoidon ja käytön linjaus ja ohjauskeinot

Sivukartta | Haku

Taloudellinen ohjaus

Taloudelliseen ohjaukseen kuuluu metsänhoito- ja luonnonhoitotöiden rahoitustuki joko valtion avustuksina tai lainoina sekä verotuspolitiikka.

Metsätalouden pitkäjänteisyyden vuoksi useat puuntuotannon tai monimuotoisuuden turvaamisen kannalta tärkeät toimenpiteet ovat yksityistaloudellisesti tarkasteltuna heikosti kannattavia, mistä syystä toimia edistetään valtion rahoituksella. Ensimmäinen metsänparannuslaki säädettiinkin vuonna 1928. Viimeisin uudistus tapahtui vuoden 1997 alussa, jolloin tuli voimaan laki kestävän metsätalouden rahoituksesta (KEMERA).

Valtion tukea eli ns. KEMERA-rahoitusta on saatavissa kestävän puuntuotannon turvaamiseen, metsien monimuotoisuuden turvaamiseen ja metsien terveyden parantamiseen.

Vuoden 2010 lopulla säädettiin pienpuun energiatukea koskeva laki. Pienpuun energiatukea myönnetään jatkossa nuorten metsien hoito- tai ensiharvennuskohteilta korjattavalle energiapuulle. Lain avulla pyritään saamaan markkinoille puuta kohteista, joiden puunkorjuu on olosuhteista ja puiden koosta johtuen kannattavuudeltaan heikkoa.

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmaan (METSO-ohjelman kokeiluvaihe 2003–2007) sisältyi useita kokeiluhankkeita, joilla selvitettiin erilaisia taloudellisia keinoja metsänomistajien metsänsuojeluhankkeiden lisäämiseksi. Rahoituslakiin sisällytettiin uusia rahoituskeinoja mm. luonnonarvokauppojen tekemiseksi, joilla yksityisiä metsänomistajia kannustetaan turvaamaan monimuotoisuutta metsissään.

Suomessa metsänomistajaa verotetaan metsätalouden todellisten tulojen (puun myyntitulot) ja menojen perusteella. Verojen avulla valtiovalta voi vaikuttaa metsätalouden harjoittamisen kannattavuuteen ja kotimaisen puun markkinoille tulemiseen. Puun myyntitulojen verohuojennuksia on sovellettu metsäteollisuuden puuhuollon turvaamiseksi esimerkiksi raakapuun tuonniin vaikeutuessa vuosina 2008–2009.

Linkkejä

 

  Updated: 24.02.2012 /MLier |  Photo: Erkki Oksanen, Metla, unless otherwise stated | Copyright Metla | Feedback