Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metinfo » Kasvupaikkatyypit

Mitä metsätyypit ovat?

Sivukartta | Haku
Tuore kangas (VMT)
Kuva: Juha-Pekka Hotanen

Metsätyyppijärjestelmä on kivennäismaiden metsien (lehtojen ja kangasmetsien) aluskasvillisuuden lajiston, lajien runsaussuhteiden ja kasvien elinvoimaisuuden silmänvaraiseen havainnointiin perustuva nopea menetelmä kasvupaikkojen viljavuuden arviointiin. Sitä käytetään laajalti monissa metsätalouden ja ympäristöalan käytännön toimissa.

Järjestelmä pohjautuu lähes sata vuotta vanhaan A.K. Cajanderin metsätyyppiteoriaan. Kullakin kasvilajilla on omat kasvupaikkavaatimuksensa, ja kasvit myös vaikuttavat toistensa kasvuun kasvupaikoillaan. Tästä syystä keskenään samanlaisilla kasvupaikoilla on samankaltainen kasvillisuus, ja niiden sanotaan kuuluvan samaan metsätyyppiin. Koska kasvupaikan biologinen tuotoskyky on tärkein metsäkasvillisuuden vaihtelua aikaansaava tekijä Suomessa, tätä kasvillisuuden ominaisuutta voi hyödyntää arvioitaessa kasvupaikan viljavuutta.

Metsätyyppiteoria ja metsätyyppijärjestelmä tyyppeineen on kuvattu tarkemmin kirjassa:

Hotanen, J.-P., Nousiainen, H., Mäkipää, R., Reinikainen, A. & Tonteri, T. 2008. Metsätyypit - opas kasvupaikkojen luokitteluun. Metsäkustannus. 192 s.

>Metsätyypit - opas kasvupaikkojen luokitteluun (swf)

>Skogstyperna - en guide till indelning av växtplatserna (swf)

  Päivitetty: 18.06.2013 /KBym | Copyright Metla | Palaute