Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metinfo » Metsänjalostus » Tavoitteet

MetINFO - Metsänjalostus

Sivukartta | Haku

Kanava tutkittuun metsätietoon ja asiantuntijapalveluihin

Kuva: Metla/Erkki Oksanen

Metsänjalostuksen tavoitteet

Metsäpuiden jalostettavista ominaisuuksista tärkeimmät ovat ulkoinen laatu, runkopuun tuotos ja viljelyvarmuus. Tärkeimpinä valintakriteereinä käytetään rungon kokoa ja muotoa, oksaominaisuuksia (oksien paksuus, oksakulma) sekä erityisesti Pohjois-Suomessa yleistä terveydentilaa ja elossapysymistä. Jatkossa laaja viljelyvarmuus eli sopeutuneisuus erilaisiin ympäristöolosuhteisiin tulee painottumaan entistä tärkeämpänä jalostustavoitteena. Tämä johtuu odotettavissa olevasta nopeasta ilmastonmuutoksesta, mikä tulee vaatimaan metsäpuiltamme aikaisempaa parempaa sopeutumiskykyä ja joustavuutta.

Metsäpuiden jalostuksessa puiden jalostusarvojen määritys ja siihen perustuva valinta joudutaan tekemään puiden kiertoaikaan nähden nuorella iällä, noin 10–15 vuoden ikäisten jälkeläis- ja kloonikokeiden perusteella. Kokeissa tuotoskykyä arvioidaan lähinnä pituuden ja läpimitan perusteella. Runkojen ulkoisen laadun arvioinnissa sovelletaan silmävaraista arvostelua tulevaa saha- tai vaneripuukäyttöä ajatellen.

Myös rungon sisäisessä puuaineksen laadussa, mm. puun tiheydessä, kuidunpituudessa ym. paperintuotantoon vaikuttavissa ominaisuuksissa (erityisesti haavalla) ja lahonkestävyydessä, on tutkimuksissa todettu laajaa ja selväpiirteistä perinnöllistä vaihtelua, jota on tulevaisuudessa mahdollista hyödyntää jalostuksen keinoin. Näiden ominaisuuksien "täsmäjalostaminen" edellyttää kuitenkin useimmissa tapauksissa sitä, että tulokset voidaan siirtää käytäntöön toimivan kasvullisen lisäysmenetelmän avulla.

Kovin monen erillisen ominaisuuden yhtäaikainen parantaminen samassa puujoukossa ei ole kannattavaa, koska jokaisen uuden ominaisuuden lisääminen vähentää edistymistä muissa ominaisuuksissa. Jalostusohjelmassa tämä ongelma on vältetty sallimalla erillisten osapopulaatioiden muodostaminen taloudellisesti kiinnostavien yksittäisten ominaisuuksien jalostamiseksi.

Päivitetty: 20.08.2010 /UHel | Copyright Metla | Palaute